Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Risikovirksomheder - SEVESO 

Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder.

Reglerne er forankret i et EU-direktiv og kaldes i daglig tale for SEVESO III-direktivet. Klik på følgende links for at læse om disse regler.Det er omfattet af reglerne
Virksomheder med store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer er omfattet af risikobekendtgørelserne. Det kan f.eks. være olielagre eller raffinaderier.

Risikovirksomheder deles op i de to følgende størrelser:


  • Kolonne 3-virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer.
  • Kolonne 2-virksomheder med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3-virksomheder.

I et bilag til bekendtgørelserne kan man læse, hvilke farlige stoffer og hvor store mængder af disse stoffer der skal til, for at en virksomhed er omfattet.

Beredskabsstyrelsen varetager risikobekendtgørelsen på området for brand- og eksplosionsfarlige stoffer, mens Miljøstyrelsen administrerer reglerne på området for giftige og miljøfarlige stoffer. Risikovirksomheder med store oplag af giftige eller miljøfarlige stoffer skal således søge mere information hos Miljøstyrelsen. Link til Miljøstyrelsens hjemmeside findes i højre kolonne.

Til toppen 

Tilladelser
Kommunalbestyrelsen har ansvar for godkendelser af risikovirksomheder, der opbevarer, anvender eller brandfarlige stoffer. Det fremgår af beredskabslovens § 34, stk. 1.

I praksis tager den kommunale beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen. I mange tilfælde vil det være det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), men kontakt kommunen for at høre, hvor ansøgningen skal sendes til.

Risikovirksomheder med store oplag af giftige eller miljøfarlige stoffer skal søge mere information hos Miljøstyrelsen. Link til Miljøstyrelsens hjemmeside findes i højre kolonne.

Til toppen 

Regler
Reglerne om særlige risikovirksomheder skal betragtes som en overbygning til Beredskabsstyrelsens regler for placering, indretning og benyttelse af brandfarlig virksomhed og oplag.

Risikovirksomheder skal således forholde sig til de samme regler, som andre brandfarlige virksomheder - og derudover efterleve reglerne for særlige risikovirksomheder.

Reglerne om særlige risikovirksomheder er fastsat i de to følgende bekendtgørelser:


Beredskabsstyrelsen varetager risikobekendtgørelsen på området for brand- og eksplosionsfarlige stoffer, mens Miljøstyrelsen administrerer reglerne på området for giftige og miljøfarlige stoffer. 

Til toppen 

Sidst opdateret 22-04-2020 - kl. 08:09

Links


Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk