Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Forarbejdning og oplag af plast 

Plast er et brandbart materiale. Større oplag af plast kan udvikle store brande, hvis materialet antændes. Der kan også gå ild i fine støvpartikler af plast med store overflader, når de hænger i luften eller ligger på gulvet, hvorved der er risiko for, at der sker en støveksplosion.

Nogle plastforarbejdningsvirksomheder og oplag af plast er derfor omfattet af særlige regler for brandsikring. Læs mere via følgende links:


 
Det er omfattet af reglerne
Følgende typer af virksomhed og oplag er omfattet af de brandforebyggende regler for plast:


  • Virksomheder, der anvender brandfarlige væsker eller brændbare luftarter ved fremstilling af plast. 
  • Virksomheder, der forarbejder plast. 
  • Oplagring af plast.


Undtagelser

Følgende virksomheder og oplag er dog undtaget fra de brandforebyggende regler for plast:


  • Virksomhed i én eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m². To eller flere bygninger på samme grund betragtes som én bygning - medmindre bygningerne overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand). 
  • Oplag i det fri på indtil 1.000 m³. To eller flere oplag på samme grund betragtes som ét oplag - medmindre oplagene overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand). 
  • Oplag i bygninger eller telte, bortset fra oplag af mere end 1.000 m³ uemballeret plastråvare. To eller flere oplag på indtil 1.000 m3 på samme grund betragtes dog som et oplag, medmindre oplagene enten indbyrdes er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i de tekniske forskrifter eller er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i samme forskrifter.
  • Oplag i det fri i form af store emner, f.eks. tanke, siloer, campingvogne og både, bortset fra oplag i det fri ved plastforarbejdningsvirksomheder og andre brandfarlige virksomheder.

Til toppen 

Tilladelser
Tilladelse til etablering af virksomhed, der anvender brandfarlige væsker eller brændbare luftarter ved fremstilling af plast, gives af Beredskabsstyrelsen. Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse indsendes til den kommunale beredskabsforvaltning i tre eksemplarer. 

Tilladelser til etablering af øvrige virksomheder eller oplag omfattet af reglerne for plast er kommunalbestyrelsens ansvarsområde.

I praksis tager den kommunale beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen. I mange tilfælde vil det være det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), men kontakt kommunen for at høre, hvor ansøgningen skal sendes til.

Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse sendes til kommunens beredskabsforvaltning i to eksemplarer.

Til toppen 

Regler
De brandforebyggende regler for plast er fastsat i:


 
De tekniske forskrifter handler også om andre typer virksomheder og oplag. Kapitel 1-10 er generelle for alle de omfattede virksomheder. Kapitel 11-15 indeholder skærpelser og lempelser for den konkrete type virksomhed eller oplag i forhold til de generelle kapitler. Kapitel 12 drejer sig om forarbejdning og oplag af plast.

Visse bestemmelser i de tekniske forskrifter for plastforarbejdning og plastoplag er efterfølgende ændret. Se ændringsforskrifterne:Til toppen 

Vejledninger
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning ved etablering af brandventilation i bygninger eller oplag omfattet af reglerne for plast. Klik på følgende link for at læse:


Tidligere udgave af ovennævnte vejledning findes under historiske vejledninger.Til toppen 

Meddelelser

Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser om de forskellige emner.Til toppen 

Sidst opdateret 10-12-2019 - kl. 12:49

Links

  • ATEX – klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Kontakt

Brandforebyggelse

bfo@brs.dk