Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Opbevaring af visse former for nitrocellulose 

Industriel nitrocellulose er brandfarligt. I ren form er nitrocellulose et eksplosivt stof, så når det anvendes industrielt, tilsættes det et flegmatiseringsmiddel som f.eks. vand eller alkohol. Herved reduceres produktets tilbøjelighed til at antænde ved friktion eller stød. Industriel nitrocellulose indgår bl.a. som basisingrediens i malingprodukter.

Visse former for nitrocellulose er omfattet af særlige regler for opbevaring. Læs mere ved at klikke på linkene nedenfor:Det er omfattet af reglerne

Følgende er omfattet af reglerne om opbevaring af nitrocellulose:


  • Nitrocellulose med mindst 25 vægtprocent vand 
  • Nitrocellulose med et kvælstofindhold på højst 12,6 vægtprocent (beregnet på tørstofbasis) og fugtet med (opløst i) mindst 25 vægtprocent men under 45 vægtprocent alkohol eller andet brandfarligt opløsningsmiddel 
  • Nitrocellulose med et kvælstofindhold på højst 12,6 vægtprocent (beregnet på tørstofbasis) og med mindst 18 vægtprocent blødgøringsmiddel

Opbevaring af højst fem kg. af de ovennævnte former for nitrocellulose til analytisk brug i kemiske laboratorier eller ikke-erhvervsmæssig præparation kan dog ske på lempeligere vilkår. Det fremgår af § 2 i bekendtgørelsen om opbevaring af visse former for nitrocellulose.

Industriel nitrocellulose omfattet af reglerne er produkter i fast form. Det drejer sig typisk om granulat eller chips.

Nitrocellulose helt opløst i brandfarlige opløsningsmidler er derimod omfattet af reglerne for brandfarlige væsker. Læs om disse regler via følgende link: Brandfarlige væsker

Til toppen 

Tilladelser
Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at give tilladelser til etablering af oplag af nitrocellulose. Ansøgninger med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse sendes til Beredskabsstyrelsen i ét eksemplar.

Regler

Reglerne om opbevaring af visse former for nitrocellulose er fastsat i:Bekendtgørelsen har hjemmel i beredskabslovens § 33. Bestemmelsen danner baggrund for fastsættelse af reglerne om placering, indretning og benyttelse af brandfarlige virksomheder. Klik på følgende link for at læse:Til toppen 

 

Sidst opdateret 07-04-2017 - kl. 11:26

Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk