Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Fremstilling og oplagring af mel 

Mel er et brandbart materiale. Større oplag af mel kan udvikle store brande, hvis materialet antændes. Fine støvpartikler af mel med store overflader kan også antændes, når de hænger i luften, hvorved der er risiko for, at der sker en støveksplosion.

Virksomheder, der fremstiller og oplagrer mel er derfor omfattet af særlige regler for brandsikring. Læs om disse regler ved at klikke på linkene nedenfor:Det er omfattet af reglerne
Virksomheder, der fremstiller og oplagrer mel er omfattet af særlige regler om brandsikring. Følgende er dog undtaget fra disse regler:


  • Virksomhed i én eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m². To eller flere bygninger på samme grund betragtes som én bygning - medmindre bygningerne overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand). 
  • Oplag i emballeret tilstand og oplag på indtil 200 m³ i uemballeret tilstand. To eller flere oplag på samme grund betragtes som ét oplag - medmindre oplagene overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand).

Til toppen 

Tilladelser
Kommunalbestyrelsen har ansvar for tilladelserne. I praksis tager den kommunale beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen. I mange tilfælde vil det være det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), men kontakt kommunen for at høre, hvor ansøgningen skal sendes til.

Ansøgninger med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse indsendes til kommunens beredskabsforvaltning i to eksemplarer.

Til toppen 

Regler
Reglerne om fremstilling og oplagring af mel er fastsat i følgende bekendtgørelse og tekniske forskrifter:De tekniske forskrifter handler også om andre typer virksomheder og oplag. Kapitel 1-10 er generelle for alle de omfattede virksomheder. Kapitel 11-15 indeholder skærpelser og lempelser for den konkrete type virksomhed eller oplag i forhold til de generelle kapitler. Kapitel 14 drejer sig om fremstilling og oplagring af mel.

Visse bestemmelser i de tekniske forskrifter for fremstilling og oplagring af mel er efterfølgende ændret. Se ændringsforskrifterne:Til toppen 

Vejledninger
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan være relevant ved etablering af brandventilation i bygninger eller oplag, som er omfattet reglerne for fremstilling og oplagring af mel. Klik på følgende link for at læse:


Tidligere udgave af ovennævnte vejledning findes under historiske vejledninger.


Til toppen 

Meddelelser

Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser om de forskellige emner.Til toppen 

Sidst opdateret 10-12-2019 - kl. 12:51

Links

ATEX – klassifikation af eksplosionsfarlige områder  

Kontakt

Brandforebyggelse

bfo@brs.dk