Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Bearbejdning og oplag af korn og foderstoffer 

Korn og foderstof er et brandbart materiale. Større oplag kan udvikle store brande, hvis materialet antændes. Fine støvpartikler af korn eller foder med store overflader kan også antændes, når de hænger i luften eller ligger rundt omkring på gulvet, hvorved der er risiko, for at der sker en støveksplosion.

Læs mere
Nogle korn- og foderstofvirksomheder er derfor omfattet af særlige regler for brandsikring. Læs om disse regler ved at klikke på linkene nedenfor:Det er omfattet af reglerne

Virksomheder, der oplagrer og bearbejder korn eller foderstof er, omfattet af særlige regler om brandsikring. Følgende er dog undtaget fra disse regler:
 

  • Siloanlæg med et samlet rumindhold på indtil 200 m³. To eller flere siloanlæg på samme grund betragtes som ét siloanlæg - medmindre siloanlæggene overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand). 
  • Maskinafsnit hvor de tilhørende siloceller har et samlet rumindhold på indtil 200 m³. To eller flere maskinafsnit på samme grund betragtes som ét oplag - medmindre oplagene overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand).  
  • Oplag af emballeret korn eller emballeret foderstof.
  • Oplag af uemballeret korn eller uemballeret foderstof i én eller flere 1-etages bygninger på indtil 600 m². To eller flere bygninger på samme grund betragtes dog som én bygning - medmindre bygningerne overholder afstandsreglerne i de tekniske forskrifter (herunder reglerne for nedsættelse af indbyrdes afstand).

Til toppen 

Tilladelser
Kommunalbestyrelsen har ansvar for tilladelserne til etablering af korn- og foderstofvirksomheder. I praksis tager den kommunale beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen. I mange tilfælde vil det være det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), men kontakt kommunen for at høre, hvor ansøgningen skal sendes til.

Ansøgninger med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse indsendes til kommunens beredskabsforvaltning i to eksemplarer.

Til toppen 

Regler
Reglerne om brandsikring af en korn- og foderstofvirksomhed er fastsat i:De tekniske forskrifter handler også om andre typer virksomheder og oplag. Kapitel 1-10 er generelle for alle de omfattede virksomheder. Kapitel 11-15 indeholder skærpelser og lempelser for den konkrete type virksomhed eller oplag i forhold til de generelle kapitler. Kapitel 13 drejer sig om korn- og foderstofvirksomheder.

Visse bestemmelser i de tekniske forskrifter for korn- og foderstofvirksomheder er efterfølgende ændret. Se ændringsforskrifterne:Til toppen 

Vejledninger
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet følgende vejledning, som kan være relevant ved etablering af brandventilation i bygninger eller oplag, som er omfattet reglerne for korn- og foderstofvirksomhed. Klik på linket nedenfor for at læse vejledningen:
 

Tidligere udgave af ovennævnte vejledning findes under historiske vejledninger.Til toppen 

Meddelelser
Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser om de forskellige emner.Til toppen 

Sidst opdateret 10-12-2019 - kl. 12:50

Links

  • ATEX – klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Kontakt

Brandforebyggelse

bfo@brs.dk