Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Forebyggende regler for oplag og brug af gasser 

Nogle gasser er brandfarlige. Andre kan få brande til at udvikle sig, fordi de tilfører ilden mere ilt. Flasker med gas kan også tryksprænge, hvis de bliver udsat for varme.

Gasanlæg, oplag af gasser mv. er derfor omfattet af særlige regler om brandforebyggelse. Klik på følgende links for at læse mere:Det er omfattet af reglerne
Beholdere, tanke og anlæg er omfattet af reglerne, hvis de indeholder gasser under et tryk større end 0,5 bar ved 15 °C, eller hvis de kan udvikle et tryk større end 0,5 bar ved 15 °C.

Disse beholdere, tanke og anlæg er kun omfattet af reglerne, hvis de indgår i følgende situationer:

  • Fremstilling af gasser, fyldning og omfyldning af beholdere og tanke med gasser (bortset fra omfyldning med hydrogen) samt anden anvendelse og håndtering af gasser
  • Oplag af gasser i beholdere og tanke
  • Anlæg med beholdere og tanke med gasser. Det gælder dog ikke anlæg med gasser i et lukket system, hydrogentankstationer, gasfyrinstallationer, gasturbineinstallationer og gasmotorinstallationer
  • Salgs- og forbrugstankanlæg med F-gas

Enkelte bestemmelser gælder også ved transport af fordråbede brandfarlige gasser i rørledninger.


På samme måde er omfyldning af brandfarlige og brandnærende gasser direkte mellem jernbanetankvogne, tankkøretøjer, tankskibe og beholdere omfattet af enkelte bestemmelser.


Oplag af aerosoler er derimod ikke dækket af reglerne.


Til toppen 

Tilladelser

Kommunalbestyrelsen har ansvar for tilladelserne. I praksis tager den kommunale beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen. I mange tilfælde vil det være det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), men kontakt kommunen for at høre, hvor ansøgningen skal sendes til.


I visse tilfælde skal Beredskabsstyrelsen stille vilkår for kommunalbestyrelsens tilladelser. Det gælder om følgende tilfælde:


  • Større oplag af gasser.
  • Visse anlæg med store mængder gasser.
  • Transport af fordråbede brandfarlige gasser i rørledninger gennem flere kommuner.

Ansøgninger skal indsendes til kommunens beredskabsforvaltning. Ansøgningsmaterialet skal som minimum indeholde de beskrivelser, redegørelser og tegningsmateriale, der er angivet i tjeklisten, som kan downloades via linket i højre kolonne.


Til toppen 

Regler

De brandforebyggende regler for gasser er fastsat i Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser.
 
Visse bestemmelser i bekendtgørelsen om de tekniske forskrifter for gasser er efterfølgende ændret i følgende ændringsbekendtgørelser:

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan benyttes ved projektering og sagsbehandling efter de tekniske forskrifter for gasser. Klik på følgende links for at læse mere:Meddelelser

Beredskabsstyrelsen udsender løbende meddelelser, som drejer sig om gasser.Til toppen 


Sidst opdateret 19-05-2020 - kl. 11:54

Links

Kontakt

Brandforebyggelse

bfo@brs.dk