Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Opbevaring af chlorater og perchlorater  

Chlorater og perchlorater er meget brandnærende i fast form. I kombination med brandbare materialer forhøjes risikoen for voldsomme brande, hvis disse stoffer bliver antændt under branden. Stofferne benyttes på flere måder, men er bl.a. kendt som ingredienser til fremstilling af pyrotekniske artikler som tændstikker og fyrværkeri.

Læs mere
Opbevaring af chlorater og perchlorater er omfattet af særlige regler. Læs mere ved at klikke på linkene nedenfor:
 


Chlorater og perchlorater

I fast form er chlorater og perchlorater kraftige oxidationsmidler dvs. meget brandnærende.

Chlorater og perchlorater er fællesbetegnelser for salte, hvor henholdsvis chlorat eller perchlorat indgår, f.eks. kaliumchlorat eller natriumperchlorat. Perchlorater er generelt mere stabile end chlorater. 

Til toppen 

Det er omfattet af reglerne
Alle chlorater og perchlorater er omfattet af reglerne om opbevaring med undtagelse af følgende:


  • Chlorater og perchlorater betragtet som eksplosivstoffer i FN’s anbefalinger om transport af farligt gods, og som er opført i klasse 1 i dette dokument  
  • Chlorater og perchlorater blandet med organiske stoffer, svovl eller lignende, og som dermed betragtes som eksplosivstoffer i FN’s anbefalinger om transport af farligt gods, og som er opført i klasse 1 i dette dokument

Læs FN’s anbefalinger om transport af farligt gods (United Nations recommendations on Transport of Dangerous Goods) ved at klikke på linket øverst i højre kolonne.

Opbevaring af tilsammen højst fem kg chlorater og perchlorater i kemiske laboratorier til analytisk brug eller ikke erhvervsmæssig præparation kan dog ske på lempeligere vilkår. Det fremgår af § 2, nr. 3, i bekendtgørelse om opbevaring af chlorater og perchlorater

Til toppen 

Tilladelser
Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at give tilladelser til etablering af oplag af chlorater og perchlorater. Ansøgninger med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse sendes til Beredskabsstyrelsen i ét eksemplar. 

Til toppen

Regler

Reglerne for opbevaring af chlorater og perchlorater er fastsat i:Bekendtgørelsen har hjemmel i beredskabslovens § 33. Bestemmelsen danner baggrund for fastsættelse af reglerne om placering, indretning og benyttelse af brandfarlige virksomheder. Klik på følgende link for at læse:Til toppen 

 

Sidst opdateret 07-04-2017 - kl. 11:26