Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Nye regler for brændbare faste stoffer 

Den 1. juli 2020 er der trådt nye regler i kraft for brændbare faste stoffer.

Reglerne består af en ny samlet bekendtgørelse nr. 1070 af 29. juni 2020 om brændbare faste stoffer, hvor bilag 1 til bekendtgørelsen er de tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer.

Reglerne understøttes af en ny vejledning.

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et høringsnotat på baggrund af de høringssvar, som Beredskabsstyrelsen modtog til bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

De nye regler afløser de tidligere gældende fem bekendtgørelser om træ, plast, korn- og foderstof, mel og visse brandfarlige virksomheder og oplag og de tilhørende tekniske forskrifter (ofte benævnt TF-visse).

Baggrunden for at Beredskabsstyrelsen har udarbejdet nye regler er, at regelsættet ikke længere kan anses for at være tidssvarende for virksomhederne, bl.a. i forhold til de brandsikringstiltag der eksisterer i dag.

Med henblik på at tydeliggøre det overordnede formål med reglerne samt fremtidssikre disse er anvendelsesområdet ændret, så dette ikke længere er bygget op omkring navngivne stoffer. Fremover er det alene det enkelte stofs faremoment i forhold til brand og eksplosion, der afgør, om reglerne finder anvendelse.

I de nye regler er flere bestemmelser angivet som funktionskrav i modsætning til de tidligere regler, hvor de fleste bestemmelser var angivet som præskriptive krav. Formålet med dette er at opnå større fleksibilitet i reglerne, for bl.a. at kunne imødekomme flere måder at kunne opfylde et hensyn til brandsikkerheden på, og på den måde give plads til individuelle og ligeværdige innovative løsninger for den enkelte virksomhed.

Læs mere om de nye regler for brændbare faste stoffer i Beredskabsstyrelsens generelle orienteringsskrivelse.
Sidst opdateret 01-07-2020 - kl. 15:16