Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Udkast til regelsæt om brændbare faste stoffer 

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet udkast til nye regler og tilhørende vejledning om brændbare faste stoffer, som blev sendt i offentlig høring den 10. juli 2019.

De nye regler skal erstatte de nugældende 5 bekendtgørelser (for træ, plast, korn og foderstof, mel samt visse brandfarlige virksomheder og oplag) samt den tilhørende tekniske forskrift fra 1990.

Arbejdet med de nye regler begyndte i 2018 under inddragelse af de interessenter, der ønskede at deltage. I den forbindelse har Beredskabsstyrelsen afholdt workshops, været på virksomhedsbesøg, afholdt individuelle møder og interessenterne har undervejs haft mulighed for at kommentere på udkast til de nye regler.

Høringsbrev samt udkast til bekendtgørelse om brændbare faste stoffer, udkast til tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer samt udkast til den tilhørende vejledning kan ses på høringsportalen, se https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63100.

Høringsfrist
Eventuelle bemærkninger til udkast til de nye regler samt udkastet til den tilhørende vejledning kan fremsendes pr. e-mail til brs-ktp-bfo@brs.dk senest 21. august 2019.

Sidst opdateret 12-07-2019 - kl. 14:08