Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Opbevaring af visse faste produkter med ammoniumnitrat  

Visse faste ammoniumnitratholdige produkter er meget brandnærende. Under særlige omstændigheder er der også risiko for eksplosion, hvis ikke man tager passende forebyggende forholdsregler. Ammoniumnitrat bruges især i gødningsprodukter, men har også andre tekniske anvendelser.

Læs mere
Opbevaring af visse faste ammoniumnitratholdige produkter er omfattet regler. Læs mere ved at klikke på linkene nedenfor:
 


Det er omfattet af reglerne
Faste ammoniumnitratholdige produkter, hvori nitrogenindholdet afledt af ammoniumnitrat overstiger 28 vægtprocent, er omfattet af reglerne. Dog med følgende undtagelser:
 

  • Ammoniumnitratholdige gødninger, der kan betegnes som "EF-gødning". Se § 2 stk. 2, og bilag 1 i bekendtgørelse om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold.  
  • Faste ammoniumnitratholdige produkter, der betragtes som eksplosivstoffer i FN’s anbefalinger om transport af farligt gods, og som er opført i klasse 1 i dette dokument. Læs FN’s anbefalinger ved at klikke på et link i kolonnen til højre.

Opbevaring af højst fem kg faste ammoniumnitratholdige produkter i kemiske laboratorier til analytisk brug eller ikke-erhvervsmæssig præparation kan dog ske på lempeligere vilkår. Det fremgår af § 2, nr. 3, i bekendtgørelse om opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter med højt nitrogenindhold.

Læs bekendtgørelsen under overskriften ”Regler” nedenfor. Vær opmærksom på, at andre ammoniumnitratholdige produkter kan være omfattet af miljølovgivningen. 

Til toppen 

Tilladelser
Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at give tilladelser til etablering af oplag af faste ammoniumnitratholdige produkter. Ansøgninger med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse sendes til Beredskabsstyrelsen i ét eksemplar. 

Til toppen

Regler

Reglerne for opbevaring af faste ammoniumnitratholdige produkter er fastsat i:Bekendtgørelsen har hjemmel i beredskabslovens § 33. Bestemmelsen danner baggrund for fastsættelse af reglerne om placering, indretning og benyttelse af brandfarlige virksomheder. Klik på følgende link for at læse:Til toppen 

 

Sidst opdateret 05-08-2020 - kl. 10:40

Links

Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk