Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Særlig rådgivning 

Beredskabsstyrelsen yder beredskabsfaglig rådgivning til andre myndigheder i forbindelse med særlige anlæg f.eks. tunneler, indsats i højhuse, eksplosivstoffer og samarbejde på indsatssteder. Som del af rådgivningen har styrelsen udarbejdet forskellige vejledninger.

Klik på nedenstående links for at læse om Beredskabsstyrelsens rådgivning på de forskellige områder. Læs styrelsens vejledninger via links i højre kolonne.Naturgasanlæg
For at sikre en ensartet sagsbehandling i kommunerne har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning i brandteknisk sagsbehandling af visse naturgasanlæg. Vejledningen skal hjælpe brandtekniske byggesagsbehandlere med at kende lovgivningens brandforebyggende tiltag, og kommunalbestyrelsens rolle ved sagsbehandlingen af naturgasanlæg.


Vejledningen indeholder en introduktion til naturgas, en oversigt over regler og myndigheder, samt en gennemgang af de enkelte typer naturgasinstallationer. Se vejledningen via følgende link:Til toppen

Indsats i højhuse
For at give de kommunale redningsberedskaber et værktøj til at vurdere stabiliteten af lokale højhuse, har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning til indsats i bygninger, som har været eller er udsat for ekstreme påvirkninger. Vejledningen henvender sig til alle, der arbejder med brand – også selv om der ikke findes højhuse i kommunen.

Vejledningen indeholder en gennemgang af danske højhuses typiske konstruktionsprincipper, beskriver mulige kollapsscenarier for disse konstruktionstyper og redegør for de særlige forhold, man skal være opmærksom på ved indsatser i disse bygninger.

Vejledningen har også to bilag med information om brandpåvirkede bærende konstruktioner og materialer samt en kortfattet oversigt over udviklingen i dansk byggeri igennem tiden. Bilag A indeholder illustrationer med kollapsscenarier og kan downloades i Word-format, hvor man kan redigere i illustrationerne med kollapsscenarier, så de kan tilpasses de særlige lokale forhold.

Se vejledningen og download bilag A via følgende links:

 


Til toppen 

Samarbejde på indsatssteder

Beredskabsstyrelsen har udgivet en publikation om samarbejde på et indsatssted. Publikationen henvender sig til alle, der involveres i arbejdet på et indsatssted og i arbejdet med at klarlægge årsagen til branden.

Hæftet har både en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del beskriver de forskellige begreber på et ulykkessted og introducerer parternes arbejdsområder, kompetence, ansvar og hovedinteresser. Den praktiske del er en case-story, som kan bruges til en test af ens opmærksomhed ved en typisk brandindsats.

Hæftet fokuserer som sagt på brand. Ved andre typer ulykker er rækkefølgen i forløbet det samme: Standsning, bekæmpelse og opklaring af ulykken. Læs hæftet ved at klikke på linket i højre kolonne.

Til toppen

Sidst opdateret 13-10-2016 - kl. 13:19