Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Undgå brand hos ældre 
 

Brandsikkerhed hjemme hos ældre 

”Undgå brand i hjemmet” er et informationsmateriale, som skal hjælpe med til at øge brandsikkerheden hjemme hos ældre. Materialet henvender sig til de ældre selv, deres pårørende og det plejepersonale, der har sin gang hjemme hos ældre.


Læs en kort introduktion til materialet nedenfor. Download materialet via links i højre kolonne.


Folder

En kort og overskuelig gennemgang af 10 råd om, hvordan man kan undgå brandulykker i hjemmet. Folderen henvender sig især til ældre, der bor i eget hjem, men den er også god at læse for de ældres pårørende.


Læs også om betydningen af røgalarmer i ældres hjem på kampagnehjemmesiden redfarmor.dk.


Tjekliste

En oplistning af 12 centrale punkter for brandsikkerheden i ældres hjem. Tjeklisten henvender sig særligt til pårørende og pleje- og sundhedspersonale. Sammen med den ældre kan de øge brandsikkerheden i hjemmet ved at gå tjeklisten igennem punkt for punkt.


Sidst opdateret 09-01-2017 - kl. 15:03