Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Ukrudtsbrænderen er umiddelbart et praktisk redskab til at fjerne ukrudt på havegangen eller mellem fliserne på terrassen. Men en ukrudtsbrænder er grundlæggende en stor lighter, og kan derfor være et farligt redskab, hvis man ikke anvender den korrekt.

Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvordan du bruger din ukrudtsbrænder korrekt og sikkert, inden du går i gang. Det sker nemlig ofte, at det ikke kun er ukrudtet, der bliver brændt – og faktisk skal ukrudtet slet ikke brændes, det skal blot svitses.

 

Fra 2014 til 2018 rykkede brandvæsenet ud til flere end 1.260 brande, der opstod på grund af uforsigtighed ved brug af ukrudtsbrændere.

Uforsigtig brug af ukrudtsbrændere fører i snit hvert år til over 250 brande. Ser man på de største boligbrande, hvor der er brand i flere rum ved brandvæsenets ankomst, er uforsigtig brug af ukrudtsbrænder den hyppigste brandårsag.

Følg de simple råd her på siden og se videoen om korrekt anvendelse af ukrudtsbrænderen.

Fem råd til brug af ukrudtsbrænder

1. Hold god afstand til bygninger, hække, blade og andet brændbart materiale
Sørg for god afstand til bunker af tørre blade og andet let antændeligt materiale, eller fjern det først.

Brug ikke brænderen nær bygninger, buske og biler, og lad altid flammen pege væk fra disse genstande.

Hold øje med flammen hele tiden og forlad aldrig en tændt brænder.

Lad ikke børn eller husdyr komme i nærheden af en tændt eller varm brænder.

2. 
Ukrudtet skal svitses – ikke brændes
Ukrudtet skal ikke brændes væk – men kun have flammebehandling i meget kort tid. Når det svitses, ødelægges cellevæggene i bladene, og planten dør i løbet af få dage. Flerårigt ukrudt, græsser og planter med et stort rodnet skal have turen flere gange. Man bør behandle anden gang allerede fire dage efter første behandling.

Det er bedst at flammebehandle om foråret og sent om efteråret.

3. Lad være at bruge ukrudtsbrænderen, hvis det er meget tørt eller det blæser
Brug ikke brænderen i tørkeperioder og i blæsevejr.

Brug kun ukrudtsbrænder, når planterne og jorden er fugtig. Vand eventuelt området først.

4. Tjek, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op
Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.
Efterlad ikke en varm brænder i nærheden af brandbare ting.

Tjek de flammebehandlede områder et par gange, når du er færdig med arbejdet.

Uforsvarlig omgang med ild kan straffes med bøde efter beredskabsloven.

Når du er færdig med at bruge ukrudtsbrænderen, bør du afmontere gasflaske eller gasdåse.

5. Hav altid vand i nærheden
Sørg for at have brandslukningsudstyr i nærheden. Det kan være en fyldt vandkande, en spand vand eller en pulverslukker.

Grafik: 5 gode råd

Infografik - 5 gode råd

Se video om korrekt brug af ukrudtsbrænder

Download A4-folder

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk