Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kommune og Borger 
Skolematerialer
 

Skolematerialer 

Beredskabsstyrelsens undervisningsmaterialer til grundskolen retter sig mod elever i henholdsvis 0.-1. og 4.-5. klasse.


Skolelærere og brandfolk er enige om, at de gode vaner, der grundlægges i barndommen, følger med i resten af livet: Brandsikre børn bliver brandsikre voksne.


Målet med Beredskabsstyrelsens skolematerialer er derfor, at børn skal lære om ild og brandsikkerhed, så de bliver mere bevidste om farerne og kan reagere rigtigt, hvis der opstår brand. Alle skoler opfordres til at bestille materialerne og anvende dem i undervisningen.


Brandforebyggelse på skemaet i uge 40

Uge 40 er udpeget som en årligt tilbagevendende brandforebyggelsesuge. Hvert år sætter grundskoler over hele landet således brandforebyggelse på skemaet i uge 40. Beredskabsstyrelsen og TrygFonden tilbyder alle landets grundskoler undervisningsmateriale til anvendelse i uge 40. Materialet er gratis og sendes uden beregning til skolen. Læs mere om uge 40 via linket i højre kolonne.


Undervisningsmaterialerne

Der tilbydes to forskellige materialer, dels ’Lær om brand’, der er udarbejdet til brug i 0. og 1. klasse, dels ’Ild - en farlig ven’, hvor målgruppen er eleverne i 4. og 5. klasse.

Bestilling af undervisningsmaterialer til brug i uge 40 åbner den 2. juni 2020.

Information om EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Når du bestiller skolematerialer via bestillingsmodulet, registrerer og opbevarer Beredskabsstyrelsen de kontaktinformationer, du indtaster, med det formål at udsende det bestilte materiale til dig samt til at generere statistik til brug for evaluering.

Det skal du give dit samtykke til i bestillingsmodulet. Behandlingen sker i henhold til dit meddelte samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger via nedenstående kontakt oplysninger.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, berører dette ikke lovligheden af behandlingen som Beredskabsstyrelsen har foretaget af dine personoplysninger, inden dit samtykke blev trukket tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke vil derfor først have virkning fra det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage.

Dine kontakt oplysninger vil blive videregivet til trykkeriet Herrmann & Fischer A/S, der udsender materialerne for Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger, indtil du selv kontakter Beredskabsstyrelsen og anmoder om sletning, eller indtil Beredskabsstyrelsen og Herrmann & Fischer A/S sletter dine kontakt oplysninger, hvilket sker senest den 1. juni 2021.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød
Kontaktperson: Chefsergent, Mads Dalgaard, tlf.: +45 4590 6000
Databeskyttelsesrådgiver: Christina Jersild Carstensen, tlf.: +45 4590 6423,
e-mail: BRS-KTP-DPO@BRS.dk

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Beredskabsstyrelsens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du har bl.a. ret til at:

• Få indsigt i de oplysninger som Beredskabsstyrelsen behandler om dig.
• Gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.
• Få berigtiget eller begrænset adgangen til dine oplysninger.
• I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig, herunder hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Sidst opdateret 02-06-2020 - kl. 11:35

Bestil materialer HER:

Bestil materialer i dag
Du kan bestille skolematerialer her.

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk