Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kommune og Borger 
Skolematerialer
 

Skolematerialer 

Beredskabsstyrelsens undervisningsmaterialer til grundskolen retter sig mod elever i henholdsvis 0.-1. og 4.-5. klasse.


Skolelærere og brandfolk er enige om, at de gode vaner, der grundlægges i barndommen, følger med i resten af livet: Brandsikre børn bliver brandsikre voksne.


Målet med Beredskabsstyrelsens skolematerialer er derfor, at børn skal lære om ild og brandsikkerhed, så de bliver mere bevidste om farerne og kan reagere rigtigt, hvis der opstår brand. Alle skoler opfordres til at bestille materialerne og anvende dem i undervisningen.


Brandforebyggelse på skemaet i uge 40

Uge 40 er udpeget som en årligt tilbagevendende brandforebyggelsesuge. Hvert år sætter grundskoler over hele landet således brandforebyggelse på skemaet i uge 40. Beredskabsstyrelsen og TrygFonden tilbyder alle landets grundskoler undervisningsmateriale til anvendelse i uge 40. Materialet er gratis og sendes uden beregning til skolen. Læs mere om uge 40 via linket i højre kolonne.


Undervisningsmaterialerne

Der tilbydes to forskellige materialer, dels ’Lær om brand’, der er udarbejdet til brug i 0. og 1. klasse, dels ’Ild - en farlig ven’, hvor målgruppen er eleverne i 4. og 5. klasse.

Bestilling af undervisningsmaterialer til brug i uge 40 åbner primo juni 2018.
Det vil være muligt at bestille både ”Lær om brand” og ”Ild – en farlig ven” via et online bestillingsmodul på denne side i juni 2018.


Bestil skolematerialerne
Foråret 2019, vil der igen være mulighed for at bestille skolematerialerne.

Information om EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Lovgivningen om persondata, der skal øge beskyttelsen af den enkeltes personlige data, trådte i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at du bestemmer over dine personlige oplysninger, og at Beredskabsstyrelsen ikke må opbevare dine kontaktinformationer uden dit samtykke.

Når du bestiller skolematerialer via bestillingsmodulet, registrerer Beredskabsstyrelsen de kontaktinformationer, du oplyser, til levering af det bestilte materiale til din skole, til at generere statistik til brug for evaluering, og til senere kontakt om undervisningsmaterialerne i forbindelse med bestilling i 2019. Beredskabsstyrelsen videregiver i denne forbindelse kontaktinformationerne til trykkeriet GP Tryk A/S, der udsender materialerne. Det skal du give dit samtykke til i bestillingsmodulet. Hjemmelen for Beredskabsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, Beredskabsstyrelsen har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles, samt kræve berigtigelse, i visse tilfælde sletning eller begrænsning af de oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måse behandlet i strid med lovgivningen.

Beredskabsstyrelsen sletter dine kontaktinformationer inden juli 2019. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette alene påvirke den fremadrettede behandling af personoplysninger, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækning. Ved tilbagetrækning af samtykke ophører Beredskabsstyrelsen hurtigst muligt med at behandle personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Dette gælder dog ikke, hvis Beredskabsstyrelsen af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men dette vil du i givet fald få besked om. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød, tlf.: 45 90 60 00, e-mail: brs@brs.dk.

Kontaktperson: Chefsergent Mads Dalgaard, tlf.: 20 89 84 71, e-mail: mdj@brs.dk

Data Protection Officer: Christina Carstensen, tlf.: 45 90 6423, e-mail: brs-ktp-dpo@brs.fiin.dk


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, og her kan du også indgive klage over Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.
Sidst opdateret 01-11-2018 - kl. 09:24

Bestil materialer HER:

Foråret 2019, vil der igen være mulighed for at bestille skolematerialerne.

Kontakt

Kommune og Borger
kob@brs.dk