Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
banner
 

Markbrand 

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i snit til at slukke markbrande over 300 gange. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det knap 800 gange.

Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

Før høstarbejdet:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 • Klargør og parkér gerne en ekstra traktor med vandfyldt marksprøjte eller andet udstyr med et redskab, der kan bruges til at lave et brandbælte eller anvendes som slukningsredskab ved den mark, du skal høste
 • Tjek www.brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes i naturen


Under høstarbejdet:

 • Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og avner
 • Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
 • Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad dog ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
 • Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering 
 • Undlad tobaksrygning under høstarbejdet


Hvis uheldet alligevel er ude:

 1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt ved udstigning
 2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2
 3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare:
  a. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
  b. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
  c. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
  d. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
 4. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej

Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være ”synderen”, men også halmpresseren.

Følg risikoen for brand på Brandfare.dk
På Brandfare.dk finder du et brandfareindeks. Det kan du bruge til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende. Hvis brandfareindekset er oppe i de orange og røde nuancer, skal man overveje at vente med høstarbejdet – eller i det mindste være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand.

Brande på marker og i maskiner er dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr. Hvert år opstår mange brande i løbet af høstmånederne. En af de hyppigste årsager til brandene er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne, eller at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale.

Får ilden først fat, så er tiden knap, og man kan derfor gøre en stor forskel, hvis man er godt forberedt – eksempelvis kan vandet fra marksprøjten eller et brandbælte, man kan lave med stubharven, redde afgrøder og maskiner.

Du skal dog ikke tage nogle chancer, hvis ilden har fået fat. Få dig selv og andre på afstand og ring efter brandvæsenet på 1-1-2.

Sidst opdateret 24-07-2020 - kl. 09:01

Infografik

Infografik - Før høst 
Infografik - Før høst

Fakta

 • 2018 var et rekordvarmt og tørt år, hvor brandvæsenet rykkede ud til 2.825 reelle naturbrande. Heraf var lidt over en fjerdedel til markbrande (28 pct.).

 • På et gennemsnitsår rykker brandvæsenet ud til 1.676 reelle naturbrande set over de seneste 4 år (2016-2019). Heraf er en femtedel til markbrande (20 pct.).

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk