Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Børn lærer om brand i 0. og 1. klasse 

”Lær om brand” er et gratis undervisningsmateriale til at lære eleverne i 0. og 1. klasse om ild og brand. Materialerne kan som udgangspunkt kun bestilles af skoler og er tænkt til undervisning i løbet af brandforebyggelsesugen i uge 40.


Læs en kort introduktion til materialet nedenfor og se selve materialet ved at klikke på links i højre kolonne.


Om undervisningsmaterialet

Lær om brand-materialet tager udgangspunkt i elevbogen ”Da legehuset brændte”. Til materialet hører opgavehæftet samt en forsøgsspand med materiale til små, enkle forsøg, som læreren kan vise i undervisningen. Med materialet følger et diplom, som eleverne kan få udleveret efter undervisningen (hent print selv-diplom via link i højre kolonne) og en klasserumsplakat til at hænge op i klasseværelset.

Med til materialet hører også lærervejledningen ”Lærerens bog”. Skolerne opfordres til at anvende tidligere tilsendte forsøgssæt (en forsøgsspand) til lærervejledningens forsøg med materialers brændbarhed. Der fremsendes én forsøgsspand til alle skoler som bestiller skolematerialerne i år. - Links til indhold og billede af forsøgsspanden findes i højre kolonne.


Bestilling af "Lær om brand"

Omkring sommerferien tilbyder Beredskabsstyrelsen og TrygFonden alle landets skoler at bestille "Lær om brand-materialet". Materialerne sendes til skolerne ca. 1 - 2 uger før uge 40.


Inspirationsark til redningsberedskaber

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet folderen ”Ideer og inspiration til brug i uge 40”, som henvender sig til redningsberedskaberne. Se arket ved at klikke på linket i højre kolonne.


Baggrund

”Lær om brand” er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og TrygFonden. Materialet understøtter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Fælles Mål. 

Information om EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Når du bestiller skolematerialer via bestillingsmodulet, registrerer og opbevarer Beredskabsstyrelsen de kontaktinformationer, du indtaster, med det formål at udsende det bestilte materiale til dig samt til at generere statistik til brug for evaluering.

Det skal du give dit samtykke til i bestillingsmodulet. Behandlingen sker i henhold til dit meddelte samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger via nedenstående kontakt oplysninger.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, berører dette ikke lovligheden af behandlingen som Beredskabsstyrelsen har foretaget af dine personoplysninger, inden dit samtykke blev trukket tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke vil derfor først have virkning fra det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage.

Dine kontakt oplysninger vil blive videregivet til trykkeriet Herrmann & Fischer A/S, der udsender materialerne for Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger, indtil du selv kontakter Beredskabsstyrelsen og anmoder om sletning, eller indtil Beredskabsstyrelsen og Herrmann & Fischer A/S sletter dine kontakt oplysninger, hvilket sker senest den 1. juni 2021.

Kontakt oplysninger på dataansvarlig
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød
Kontaktperson: Chefsergent, Mads Dalgaard, tlf.: +45 4590 6000
Databeskyttelsesrådgiver: Christina Jersild Carstensen, tlf.: +45 4590 6423,
e-mail: BRS-KTP-DPO@BRS.dk

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Beredskabsstyrelsens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du har bl.a. ret til at:

• Få indsigt i de oplysninger som Beredskabsstyrelsen behandler om dig.
• Gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.
• Få berigtiget eller begrænset adgangen til dine oplysninger.
• I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig, herunder hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret 02-06-2020 - kl. 11:43

Bestil materialer

Bestil materialer i dag
Du kan bestille skolematerialer her.

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk