Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Børn lærer om brand i 0. og 1. klasse 

”Lær om brand” er et gratis undervisningsmateriale til at lære eleverne i 0. og 1. klasse om ild og brand. Materialet udleveres som udgangspunkt kun til skoler og er tænkt til undervisning i løbet af brandforebyggelsesugen i uge 40.


Læs en kort introduktion til materialet nedenfor og se selve materialet ved at klikke på links i højre kolonne.


Om undervisningsmaterialet

Lær om brand-materialet har udgangspunkt i elevbogen ”Da legehuset brændte”. Eleverne får også opgavehæftet ”Leg og lær med Futte”, hvori de skal sætte "Futte"-klistermærker.


Materialet indeholder et diplom til Børnebrandmand, som eleverne kan få udleveret efter undervisningen (hent diplomet via link i højre kolonne). Dertil kommer en kalenderplakat for skoleåret 2017-2018.


Med til materialet hører også lærervejledningen ”Lærerens bog”. Skolerne opfordres til at anvende tidligere tilsendte forsøgssæt (en forsøgsspand) til lærervejledningens forsøg med materialers brændbarhed. Der fremsendes én forsøgsspand til alle skoler som bestiller skolematerialerne i år. - Links til indhold og billede af forsøgsspanden findes i højre kolonne.


Bestilling af Lær om brand

Omkring sommerferien tilbyder Beredskabsstyrelsen og TrygFonden alle landets skoler at bestille Lær om brand-materialet. Materialerne sendes til skolerne ca. 1 - 2 uger før uge 40.


Inspirationsark til redningsberedskaber

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet folderen ”Ideer og inspiration til brug i uge 40”, som henvender sig til redningsberedskaberne. Se arket ved at klikke på linket i højre kolonne.


Baggrund

”Lær om brand” er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og TrygFonden. Materialet understøtter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Fælles Mål. 

Bestil skolematerialerne
Foråret 2019, vil der igen være mulighed for at bestille skolematerialerne.Information om EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Lovgivningen om persondata, der skal øge beskyttelsen af den enkeltes personlige data, trådte i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at du bestemmer over dine personlige oplysninger, og at Beredskabsstyrelsen ikke må opbevare dine kontaktinformationer uden dit samtykke.

Når du bestiller skolematerialer via bestillingsmodulet, registrerer Beredskabsstyrelsen de kontaktinformationer, du oplyser, til levering af det bestilte materiale til din skole, til at generere statistik til brug for evaluering, og til senere kontakt om undervisningsmaterialerne i forbindelse med bestilling i 2019. Beredskabsstyrelsen videregiver i denne forbindelse kontaktinformationerne til trykkeriet GP Tryk A/S, der udsender materialerne. Det skal du give dit samtykke til i bestillingsmodulet. Hjemmelen for Beredskabsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, Beredskabsstyrelsen har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles, samt kræve berigtigelse, i visse tilfælde sletning eller begrænsning af de oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måse behandlet i strid med lovgivningen.

Beredskabsstyrelsen sletter dine kontaktinformationer inden juli 2019. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette alene påvirke den fremadrettede behandling af personoplysninger, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækning. Ved tilbagetrækning af samtykke ophører Beredskabsstyrelsen hurtigst muligt med at behandle personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Dette gælder dog ikke, hvis Beredskabsstyrelsen af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men dette vil du i givet fald få besked om. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød, tlf.: 45 90 60 00, e-mail: brs@brs.dk.

Kontaktperson: Chefsergent Mads Dalgaard, tlf.: 20 89 84 71, e-mail: mdj@brs.dk

Data Protection Officer: Christina Carstensen, tlf.: 45 90 6423, e-mail: brs-ktp-dpo@brs.fiin.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, og her kan du også indgive klage over Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.


Sidst opdateret 01-11-2018 - kl. 09:22

Bestil materialer

Foråret 2019, vil der igen være mulighed for at bestille skolematerialerne.

Kontakt

Kommune og Borger
kob@brs.dk