Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Børn lærer om brand i 4. og 5. klasse 

”Ild – en farlig ven” er et gratis elektronisk undervisningsmateriale til at lære eleverne i 4. og 5. klasse om ild og brand. Materialet kan året rundt tilgås på hjemmesiden www.ildenfarligven.dk. Det er tænkt til undervisning i løbet af brandforebyggelsesugen i uge 40. Omkring sommerferien tilbydes alle landets grundskoler at få tilsendt dele af materialet i trykt form.


Undervisningsmaterialet

”Ild – en farlig ven” lægger op til interaktion og refleksion i indlæringen. Søren Brandmand er den gennemgående figur i materialet og udfordrer eleverne til at diskutere forskellige problemstillinger, der har med brand at gøre, f.eks. om de tør ringe til 1-1-2 for at anmelde en brand, som de selv er kommet til at starte.


På hjemmesiden www.ildenfarligven.dk kan eleverne bl.a. se film, quizze og se en rigtig brandmand svare på spørgsmål om brand.


Om ”Ild – en farlig ven”

Materialet indeholder bl.a.:

  • 12 film om brand og brandforebyggelse
  • Elevopgaver (er tilgængelig på hjemmesiden og fremsendes i trykte eksemplarer)
  • Film "Spørg en brandmand"
  • Quiz
  • Brandspillet (findes kun i trykt form)   
  • Lærervejledning
  • Undervisningsvejledning
  • Dialogkort (er tilgængelig på hjemmesiden og fremsendes i trykte eksemplarer)

De trykte elvopgaver består af to ark trin for trin til at lave en ”tegneserie”, klippeark  til at lave tegneserien, tre ark til notering af huskeregler, et ark ”Brandtjek på skolen” og et hæfte til ”Digt en brandhistorie”. Disse og resten af materialet (foruden Brandspillet) er tilgængelig på hjemmesiden www.ildenfarligven.dk.   


Brandspillet

Brandspillet består af en spilleplade i størrelse A2 og 60 spillekort. Spillet er udarbejdet i stil med Bezzerwizzer og Trivial Pursuit bortset fra, at eleverne selv skal formulere spørgsmålene om ild og brand.


Dialogkort til lærerne

Til lærer- og undervisningsvejledningen hører såkaldte dialogkort, der udgives som et hæfte. Det er stikord til lektionerne og afspilningen af de 12 film om brand og brandforebyggelse. Filmene afspilles fra hjemmesiden.


Bestilling af ”Ild – en farlig ven”

Omkring sommerferien tilbyder Beredskabsstyrelsen og TrygFonden alle landets skoler at bestille materialet Ild - en farlig ven. Materialerne sendes til skolerne ca. 1 - 2 uger før uge 40.


Baggrund

”Ild en farlig ven” er udarbejdet i samarbejde med TrygFonden. Materialet understøtter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Fælles Mål.

Information om EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Når du bestiller skolematerialer via bestillingsmodulet, registrerer og opbevarer Beredskabsstyrelsen de kontaktinformationer, du indtaster, med det formål at udsende det bestilte materiale til dig samt til at generere statistik til brug for evaluering.

Det skal du give dit samtykke til i bestillingsmodulet. Behandlingen sker i henhold til dit meddelte samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger via nedenstående kontakt oplysninger.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, berører dette ikke lovligheden af behandlingen som Beredskabsstyrelsen har foretaget af dine personoplysninger, inden dit samtykke blev trukket tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke vil derfor først have virkning fra det tidspunkt, hvor det trækkes tilbage.

Dine kontakt oplysninger vil blive videregivet til trykkeriet Herrmann & Fischer A/S, der udsender materialerne for Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen opbevarer dine personoplysninger, indtil du selv kontakter Beredskabsstyrelsen og anmoder om sletning, eller indtil Beredskabsstyrelsen og Herrmann & Fischer A/S sletter dine kontakt oplysninger, hvilket sker senest den 1. juni 2021.

Kontakt oplysninger på dataansvarlig
Beredskabsstyrelsen er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød
Kontaktperson: Chefsergent, Mads Dalgaard, tlf.: +45 4590 6000
Databeskyttelsesrådgiver: Christina Jersild Carstensen, tlf.: +45 4590 6423,
e-mail: BRS-KTP-DPO@BRS.dk

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Beredskabsstyrelsens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Du har bl.a. ret til at:

• Få indsigt i de oplysninger som Beredskabsstyrelsen behandler om dig.
• Gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.
• Få berigtiget eller begrænset adgangen til dine oplysninger.
• I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dig, herunder hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk

Sidst opdateret 02-06-2020 - kl. 11:44