Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Børn lærer om brand i 4. og 5. klasse 

”Ild – en farlig ven” er et gratis elektronisk undervisningsmateriale til at lære eleverne i 4. og 5. klasse om ild og brand. Materialet kan året rundt downloades fra hjemmesiden www.ildenfarligven.dk. Det er tænkt til undervisning i løbet af brandforebyggelsesugen i uge 40. Omkring sommerferien tilbydes alle landets grundskoler at få tilsendt dele af materialet i trykt form.


Undervisningsmaterialet

”Ild – en farlig ven” lægger op til interaktion og refleksion i indlæringen. Søren Brandmand er den gennemgående figur i materialet og udfordrer eleverne til at diskutere forskellige problemstillinger, der har med brand at gøre, f.eks. om de tør ringe til 1-1-2 for at anmelde en brand, som de selv er kommet til at starte.


På hjemmesiden www.ildenfarligven.dk kan eleverne bl.a. se film, quizze og stille spørgsmål til en rigtig brandmand. Eleverne får points, når de løser opgaver i materialet. Når de har samlet tilstrækkelig mange point, kan de få adgang til et bonusafsnit på hjemmesiden. Bonusafsnittet kan de benytte hjemmefra sammen med deres forældre.


Om ”Ild – en farlig ven”
 • Syv film ”Ild en farlig ven”
 • Fem film ”Se, når det brænder på”
 • Elevopgaver
 • Spørg en brandmand
 • Quiz
 • Brandspillet 
 • Et bonusafsnit til hjemmebrug
 • Lærervejledning
 • Undervisningsvejledning

Spilleplade og kort til ”Brandspillet” findes kun i trykt form. Resten er tilgængeligt på hjemmesiden: www.ildenfarligven.dk.


Det består elevmaterialet af

Det trykte elevmateriale til ”Ild – en farlig ven” består af følgende:


 • To ark trin for trin til at lave en ”tegneserie”
 • Klippeark  til at lave tegneserien 
 • Tre ark til notering af huskeregler
 • Et ark ”Brandtjek på skolen” 
 • Hæfte til ”Digt en brandhistorie”

Brandspillet

Brandspillet består af en spilleplade i størrelse A2 og 60 spillekort. Spillet er udarbejdet i stil med Bezzerwizzer og Trivial Pursuit bortset fra, at eleverne selv skal formulere spørgsmålene om ild og brand.


Dialogkort til lærerne

Til lærer- og undervisningsvejledningen hører såkaldte dialogkort. Det er stikord til lektionerne, som også er udgivet som en spiralrygbog med en DVD med filmene fra hjemmesiden.


Bestilling af ”Ild – en farlig ven”

Omkring sommerferien tilbyder Beredskabsstyrelsen og TrygFonden alle landets skoler at bestille materialet Ild - en farlig ven. Materialerne sendes til skolerne ca. 1 - 2 uger før uge 40.


Baggrund

”Ild en farlig ven” er udarbejdet i samarbejde med TrygFonden. Materialet understøtter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Fælles Mål.

Bestil skolematerialerne
Foråret 2019, vil der igen være mulighed for at bestille skolematerialerne.

Information om EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Lovgivningen om persondata, der skal øge beskyttelsen af den enkeltes personlige data, trådte i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at du bestemmer over dine personlige oplysninger, og at Beredskabsstyrelsen ikke må opbevare dine kontaktinformationer uden dit samtykke.

Når du bestiller skolematerialer via bestillingsmodulet, registrerer Beredskabsstyrelsen de kontaktinformationer, du oplyser, til levering af det bestilte materiale til din skole, til at generere statistik til brug for evaluering, og til senere kontakt om undervisningsmaterialerne i forbindelse med bestilling i 2019. Beredskabsstyrelsen videregiver i denne forbindelse kontaktinformationerne til trykkeriet GP Tryk A/S, der udsender materialerne. Det skal du give dit samtykke til i bestillingsmodulet. Hjemmelen for Beredskabsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, Beredskabsstyrelsen har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles, samt kræve berigtigelse, i visse tilfælde sletning eller begrænsning af de oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måse behandlet i strid med lovgivningen.

Beredskabsstyrelsen sletter dine kontaktinformationer inden juli 2019. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette alene påvirke den fremadrettede behandling af personoplysninger, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækning. Ved tilbagetrækning af samtykke ophører Beredskabsstyrelsen hurtigst muligt med at behandle personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Dette gælder dog ikke, hvis Beredskabsstyrelsen af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men dette vil du i givet fald få besked om. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød, tlf.: 45 90 60 00, e-mail: brs@brs.dk.

Kontaktperson: Chefsergent Mads Dalgaard, tlf.: 20 89 84 71, e-mail: mdj@brs.dk

Data Protection Officer: Christina Carstensen, tlf.: 45 90 6423, e-mail: brs-ktp-dpo@brs.fiin.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, og her kan du også indgive klage over Beredskabsstyrelsens behandling af dine oplysninger.

Sidst opdateret 01-11-2018 - kl. 09:23

Bestil materialer

Foråret 2019, vil der igen være mulighed for at bestille skolematerialerne.

Kontakt

Kommune og Borger
kob@brs.dk