Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Vidste du, at brandvæsenet rykker ud til ca. 100 brande om året i Danmark som følge af uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med anvendelse af grill?

Brande opstår typisk ved uforsigtighed, brug af åben ild i for korte afstande til brandbare overflader, forkert optænding eller manglende slukningsmuligheder og efterhåndtering af aske og gløder. Denne side giver nogle råd til, hvordan du griller, så hverken du eller andre kommer til skade. Sund fornuft, forsigtighed og hensynsfuldhed er nøgleordene!   

Video: Fem gode grillråd

Folder: Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke

   

Spørgsmål og svar om grill

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg griller?
 • Overhold altid de almindelige forsigtighedsbestemmelser. De dækker blandt andet, at du skal vise hensyn og undgå at røgen generer naboer og omgivelser, at du holder øje med grillen og altid har vand i nærheden, og at du skal holde øje med børn og dyr. Du kan læse mere om disse i folderen "Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke", som du finder her på siden.
 Hvor skal jeg stille min grill?  
 •  Stil altid grillen udendørs og husk at stille den med afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde og sørg for, at grillen står på et stabilt og ubrandbart underlag.
Må jeg grille på min altan, tagterrasse eller i min carport?  
 • Ja, du må gerne bruge mindre griller, hvis den fungerer ved forbrænding af fast brændstof, dvs. trækul, træbriketter og lign., hvis der er mindst én åben langside til det fri.
 • Har du en gasgrill, må du gerne grille, når mindst 50% af "vægarealet" er åbent. I begge tilfælde kan lokale beboerforeninger dog forbyde grill på altaner og lign. Tjek derfor ordensregler og vedtægter i din beboerforening, før du går i gang med at grille.
Må jeg grille indendørs?
 • Nej, en grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den antændes i et lukket rum. Det er kun restauranter og lignende steder med særligt fremstillede griller, der må bruge dem indendørs.
Må jeg grille i min have, gård eller fællesarealer i min ejendom?
 • Ja, så længe grillen er placeret med passende afstand til brandbart materiale, som f.eks. bygninger med stråtag, legehus, lyng og lignende. Lokalt kan beboerforeninger forbyde grill på fællesarealer og kommunen kan fastsætte nærmere vilkår for brug af griller i områder med øget brandrisiko. Tjek derfor hvilke regler, der gælder de steder, hvor du vil grille, hos beboerforeningen og kommunen.
Må jeg bruge tændvæske eller andre brandfarlige væsker, når jeg griller?
 • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller. Det er sikrest, at du tænder kullene med optændingsposer, optændingsblokke eller en elektrisk grillstarter.
Må jeg grille i haven i mit sommerhus?
 • Der gælder de samme regler for grill på sommerhusgrunde som alle andre steder: Grillen skal være placeret med passende afstand til brandbare bevoksninger, f.eks. tørt lyng, og andet brandbart materiale som f.eks. legehus eller oplag af brandbare stoffer.
Må en engangsgrill stå direkte på græsset?
 • Nej, engangsgriller bliver meget varme i bunden. Stil derfor engangsgriller på et underlag, der ikke kan brænde, f.eks. metal, sand eller beton.
Må jeg gå fra en grill, der ikke er helt slukket?
 • Nej, du må aldrig forlade en grill, før den er slukket.
 • Når du har brugt en engangsgrill, skal du altid hælde altid vand over engangsgrillen og stedet, hvor den har stået. Du må aldrig grave en engangsgrill ned i sandet på stranden, for andre ved ikke, at den er der og kan få slemme forbrændinger, hvis de træder ned i grillen.
Må jeg smide kulrester i skraldespanden?
 • Aske og kulrester skal være kolde, før du smider det ud - ellers kan det antænde skraldespanden. Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde og der ikke er nogle gløder.
Skal jeg afmontere slangen, når jeg har brugt min gasgrill?
 • Ja, du skal huske at afmontere slangen efter brug. Tjek med jævne mellemrum slangen og regulator for utætheder. Du skal anvende gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg eller en fast naturgasinstallation.

Lovgrundlaget

Hvilke love og bestemmelser skal jeg følge?:

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk