Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Vigtig information om EU’s Persondataforordning (GDPR)

Reglerne i EU’s forordning om databeskyttelse, der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal sikre en mere effektiv beskyttelse af personoplysninger.

Beredskabsstyrelsen gør opmærksom på, at du ved bestilling af forebyggelsesmaterialer til Brandsikker Bolig giver samtykke til, at vi behandler de kontaktinformationer, du udfylder i bestillingsformularen. Som dataansvarlig anvender Beredskabsstyrelsen dine oplysninger til levering af det ønskede materiale, til opfølgende kontakt samt til lagerhåndtering og statistik.

Hjemmelen for Beredskabsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Beredskabsstyrelsen.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil dette alene påvirke den fremadrettede behandling af personoplysninger, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækning. Ved tilbagetrækning af samtykke ophører Beredskabsstyrelsen hurtigst muligt med at behandle personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Dette gælder dog ikke, hvis Beredskabsstyrelsen af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men dette vil du i givet fald få besked om.

Beredskabsstyrelsen videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men oplysningerne behandles i et it-system, der anvendes af flere myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er fælles dataansvar.

Vi opbevarer dine data så længe der er behov for opfølgning og vurdering af opnåede resultater.

Når Beredskabsstyrelsen behandler dine personoplysninger har du som registreret følgende rettigheder:

  • Retten til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  • Retten til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • I visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Beredskabsstyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger

I så fald skal du blot henvende dig til Beredskabsstyrelsen, center for Kommune og Borger, via e-mail BRS-KTP-KOB@brs.dk eller på telefon 45 90 60 00 (omstilling). Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på BRS-KTP-KOB@brs.dk

Dataansvarlig: Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød, tlf.: 45 90 60 00.
Kontaktperson: Chefsergent Mads Dalgaard, tlf.: 20 89 84 71, e-mail: mdj@brs.dk
Databeskyttelsesrådgiver: Christina Carstensen, tlf.: 45 90 64 23, e-mail: brs-ktp-dpo@brs.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, og her kan du også indgive klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.