Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
brandsikkerbolig.dk
Hjem - Borger - Kulgrill

Kulgrill - brænd ikke huset ned

 

Grill er sommer og hyggelige stunder udendørs. Men brug af grill kan også medføre brand eller personskade. Brandvæsenet rykker i snit hvert år ud til omkring 130 brande i Danmark som følge af uforsigtig brug af grill.

Brande i forbindelse med brugen af kulgrill opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brændbart materiale, forkert optænding eller hvis aske og gløder fra grillen ikke er slukket, når det bliver smidt ud. Bortkastet aske er en medvirkende årsag i ca. 80 % af tilfældene af brandene ved brug af kulgrill, og skyldes eksempelvis at den bortkastede aske kan antænde en skraldespand.

Undersøg altid hvilke regler der gælder, før du benytter din grill, i f.eks. din bolig- eller grundejerforening og i din kommune. Kommunen kan fastsætte regler, der forbyder eller begrænser brug af ild i eksempelvis tørre perioder, hvilket du kan tjekke på www.brandfare.dk.

Vær opmærksom og udvis forsigtighed, når du griller. Her få du nogle gode råd til at undgå, at du eller andre kommer galt af sted.

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller
- Det er sikrest at tænde op med (elektrisk) grillstarter eller optændingsblokke

Grill kun udendørs
- En grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den antændes i et lukket rum. Grill derfor ikke indendørs, i f.eks. en udestue, da der her er fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt

Hav altid vand i nærheden
- Så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i et tørt buskads, dugen, eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt
- Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug
- Slukningsudstyr kan være en fyldt vandkande, en spand vand, haveslange eller en pulverslukker

Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag
- Du skal placere din grill i sikker afstand til f.eks. tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde
- Vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag
- Hold opsyn med den tændte grill og gløderne, så der ikke går ild i noget
- Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade
- Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt

Rester af aske og kul skal være helt kolde, før du smider dem ud
- Ellers kan det antænde skraldespanden
- Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage
- Husk at tjek, at alt er slukket, når du er færdig med at grille

Ring 1-1-2 ved brand som du ikke selv kan slukke

Engangsgrill
Foruden de seks grillråd her på siden, skal du være opmærksom på følgende, hvis du bruger en engangsgrill:
- Efter brug, skal du altid hælde vand over engangsgrillen og hvor den har stået
- Tag engangsgrillen med dig og tjek, at alt er slukket og afkølet i området, hvor du har grillet
- Grav aldrig en engangsgrill ned i sandet på stranden – andre ved ikke, at den er der og kan få slemme forbrændinger

Griller du på en altan, skal du være opmærksom på følgende:
- Grill i nærheden af bygninger må kun ske ved brug af mindre grill, hvis den fungerer ved forbrænding af fast brændstof, dvs. trækul, træbriketter og lignende, som brænder ved gløder
- Altanen eller terrassen skal have mindst én åben langside
- Tjek regler og vedtægter i din boligforening før du griller på din altan
- Vis hensyn til dine naboer