Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Topbanner
HjemHjemmeplejen

Sammen kan vi redde liv

Sammen kan vi redde liv

Hvert år omkommer omkring 50-80 danskere i forbindelse med brand, og knap halvdelen af dødsofrene er 67 år eller ældre. For at medvirke til at nedbringe antallet af omkomne har Beredskabsstyrelsen, TrygFonden, Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber udviklet konceptet "Brandsikker Bolig", hvor hjemmeplejen og brandvæsenet samarbejder om at øge brandsikkerheden hjemme hos ældre og andre udsatte borgere.

Når du, der færdes hos ældre og sårbare, arbejder sammen med det lokale brandvæsen, kan vi undgå dødsbrande.

 

Lad os danne en cirkel om de sårbare

Lad os danne en cirkel om de sårbare

Brande, hvor nogen dør eller kommer alvorligt til skade, rammer langt overvejende private hjem. Personer, der omkommer ved brand, er overvejende kendetegnet ved at være sårbare ældre eller udsatte borgere i den ene eller anden forstand, og at en væsentlig del af dem er i kontakt med social-og sundhedsmyndigheder.

Brandsikker Bolig er et gratis brandforebyggende tiltag, der tilbydes alle landets kommuner, og tager sit afsæt i det kommunale brandvæsen, der fungerer som tovholder for den lokale implementering af Brandsikker Bolig.

Brandsikker Bolig er et frivilligt tilbud, som kommunerne har mulighed for at implementere helt eller delvist i deres forebyggelsesarbejde. 

Brug brandskemaet

 Brandskema

Grundlæggende for Brandsikker Bolig er det brandforebyggende hjemmebesøg. Det går ud på, at hjemmeplejen ved hjælp af brandskemaet udpeger borgere med størst risiko for at blive ramt af en brand i eget hjem. Skemaet afleveres til brandvæsenet, der sammen med hjemmeplejen besøger de sårbare, som har behov for hjælp til at brandsikre hjemmet.

Et brandforebyggende hjemmebesøg er et frivilligt tilbud til borgerne. Alle borgere, uanset om de er udpeget af hjemmeplejen eller selv har henvendt sig til myndighederne, skal således give tilladelse til, at besøget kan blive gennemført.

Kontakt dit lokale brandvæsen

Så I sammen kan øge brandsikkerheden hjemme hos de ældre og andre udsatte borgere i jeres kommune.

Forebyg brand hos ældre

Er din kommune endnu ikke tilmeldt Brandsikker Bolig, er der stadig nogle områder, du kan være opmærksom på hjemme hos de borgere, du besøger og kender, og som I kan tale om.

 

  • Har borgeren for eksempel en røgalarm? En røgalarm kan advare beboeren, hvis der er opstået en brand, og på den måde være med til at redde liv. Tal derfor om, at en røgalarm er en god investering i borgerens brandsikkerhed. I kan også tale om, hvordan beboeren skal forholde sig i tilfælde af brand – nemlig at de skal bevare roen, forlade boligen og ringe 1-1-2.

 

  • Ryger borgeren, og ser du for eksempel brandmærker omkring den plads, hvor de vanligvis ryger, kan du anbefale borgeren at anskaffe et rygeforklæde eller et brandhæmmende underlag. Giv borgeren gode råd om rygning, for eksempel at de aldrig må ryge i sengen, eller når de er trætte. Det er også en god idé at hælde vand i askebægeret, inden det tømmes.

 

  • Tænder borgeren stearinlys og levende lys generelt, kan du foreslå borgeren at skifte disse ud med LED stearin- eller bloklys. Ellers er det en god idé at påminde borgeren om aldrig at gå fra levende lys.

 

  • Laver borgeren mad, kan du minde dem om, at de skal blive i køkkenet, mens de laver mad på komfuret. Derudover er det vigtigt at nævne, at kogepladen ikke må anvendes til at stille brandbare ting fra sig på, samt at de bør overveje at udskifte brødristeren til en model med timer.

Brandforebyggende hjælpemidler

I nogle tilfælde vil en almindelig røgalarm ikke være tilstrækkelig eller den rette løsning for borgeren for at mindske risikoen for at komme til skade i en brand. Du kan læse mere om brandforebyggende hjælpemidler her: Brandforebyggende hjælpemidler.

Behandling af persondata

Beredskabsstyrelsen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at den kommunale hjemmepleje og brandvæsenet hver især er ansvarlige for at sikre overholdelse af gældende regler på databeskyttelsesområdet vedrørende indsamling, registrering, behandling, videregivelse og opbevaring m.m. af personoplysninger i forbindelse med det brandforebyggende arbejde.

Logo - BeredskabsstyrelsenLogo - KLLogo - Danske BeredskaberLogo - TrygFonden