Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
brandsikkerbolig.dk
Hjem - Brandforebyggende hjælpemidler

I nogle tilfælde vil en almindelig røgalarm ikke være tilstrækkelig eller den rette løsning i en bolig. Visse udsatte borgere har behov for yderligere tiltag, for at risikoen for at komme til skade i en brand mindskes. Eksempler på hjælpemidler, som særligt udsatte borgere evt. kan have brug for, er:

  • rygeforklæde og rygetæppe
  • brandhæmmende gulvbelægning
  • røgalarm med blink eller vibrator, serieforbundne røgalarmer, røgalarm med alarmoverførsel
  • sprinkleranlæg / slukningsanlæg
  • mindre brandslukker
  • el-eftersyn
  • brandhæmmende imprægneringsmaterialer
  • brandhæmmende sengetøj
  • m.fl.

 

En del mindre forebyggende tiltag kan med den rette vejledning foretages og indkøbes af borgeren selv, og andre hjælpemidler kan være forbundet med større omkostninger for den enkelte kommune, og det kan således være nødvendigt at søge støtte til indkøb af visse af disse produkter.  Det vil være op til den enkelte kommune at afgøre, hvilke hjælpemidler der måtte være behov for, samt hvorledes de finansieres.

Visse af ovennævnte hjælpemidler vil formentlig kunne visiteres med hjemmel i servicelovens § 116. ”Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.”

Yderligere oplysninger om hjælpemidler og forhandlere kan findes på Hjælpemiddelbasen, der drives af Socialstyrelsen.

Derudover kan det overvejes, om der er mulighed for at opsætte en nøgleboks, således at en nabo har mulighed for at få adgang til boligen. Dette forudsætter, at der træffes aftale med den enkelte nabo og eventuelt aftale om, at der er monteret en serieforbundet røgalarm i naboens bolig eller på trappen. Dette tiltag vil især være en fordel for bevægelseshæmmede personer, og kan betyde, at en eventuelt brand bliver opdaget og håndteret hurtigere end ellers.

Logo - BeredskabsstyrelsenLogo - KLLogo - Danske BeredskaberLogo - TrygFonden