Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
brandsikkerbolig.dk
Hjem - Borger - Gasgrill

Gasgrill - brænd ikke huset ned

 

Grill er sommer og hyggelige stunder udendørs. Men brug af grill kan også medføre brand eller personskade. Brandvæsenet rykker i snit hvert år ud til omkring 130 brande i Danmark som følge af uforsigtig brug af grill.

Brande i forbindelse med brugen af gasgrill opstår typisk ved, at der er grillet for tæt på brændbart materiale eller ved antænding af selve gassen, eksempelvis ved lækage.

Undersøg altid hvilke regler der gælder, før du benytter din grill, i f.eks. din bolig- eller grundejerforening og i din kommune. Kommunen kan fastsætte regler, der forbyder eller begrænser brug af ild i eksempelvis tørre perioder, hvilket du kan tjekke på www.brandfare.dk.

Vær opmærksom og udvis forsigtighed, når du griller. Her får du nogle gode råd til at undgå, at du eller andre kommer galt af sted.

Tjek regulator og slange for utætheder inden, du tager gasgrillen i brug
 
 - Slitage og sollys kan mørne slangen, så der opstår små revner, når slangen bøjes

Grill kun udendørs
- En grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den antændes i et lukket rum. Grill derfor ikke indendørs, i f.eks. en udestue, da der her er fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt

Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag
- Du skal placere din grill i sikker afstand til f.eks. tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde
- Vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag
- Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade
- Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt

Ved pludselig opstået ild: Luk for gastilførslen og luk låget på grillen

Luk for gassen på regulatoren efter brug - eller afmonter regulatoren

Ring 1-1-2 ved brand som du ikke selv kan slukke

Altaner, terrasser mv.
Brug kun mindre griller og vær opmærksom på følgende:
- Altanen eller terrassen skal have mindst 50 % åbne langsider (Sikkerhedsstyrelsens regler)
- Tjek regler og vedtægter i din boligforening før du griller på din altan
- Vis hensyn til dine naboer


Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om gasgrill:
- Sådan bruger du din gasgrill sikkert
- Om installation og brug af gasgrill