Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Topbanner
Hjem - Brandvæsen

Sammen kan vi knække kurven for dødsbrande

Brandsikker Bolig udspringer af et ønske om at reducere antallet af tilskadekomne og omkomne i brand. Når nogen dør eller kommer alvorligt til skade i forbindelse med en brand, sker det oftest i en privat bolig. Risikoen for at komme til skade eller omkomme stiger med alderen, og er særlig stor for samfundets mest udsatte og sårbare grupper. Derfor går Beredskabsstyrelsen, TrygFonden, Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber målrettet efter at skabe et bedre sikkerhedsnet for ældre og udsatte borgere. Vi tror på, at vi kan knække kurven for dødsbrande, hvis vi arbejder tæt sammen og løfter opgaven i fællesskab.

Sammen kan vi knække kurven for dødsbrande

 

Sammen kan vi styrke det forebyggende arbejde

Det brandforebyggende arbejde kan gøre en stor forskel. Det kræver en bredt forankret indsats og et stærkt samarbejde med de mennesker, der færdes hos de ældre og udsatte borgere. Samarbejdet mellem det kommunale brandvæsen og den kommunale hjemmepleje er grundlaget for projektets succes.

Brandsikker Bolig er et gratis brandforebyggende tiltag, der tilbydes alle landets kommuner, og tager sit afsæt i det kommunale brandvæsen, der fungerer som tovholder for den lokale implementering af Brandsikker Bolig.

Brandsikker Bolig er et frivilligt tilbud, som kommunerne har mulighed for at implementere helt eller delvist i deres forebyggelsesarbejde.


 

  

Brandsikker Bolig består af tre elementer med brandforebyggende hjemmebesøg hos borgerne som det bærende:

  • Den udsatte borger – visiterede brandforebyggende hjemmebesøg i samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og brandvæsenet. Hjemmeplejen benytter et brandskema til at udpege de borgere, der skønnes at have mest brug for et brandforebyggende hjemmebesøg. Ved det brandforebyggende besøg tales der om brandsikkerheden i boligen, og hvordan denne eventuelt kan forbedres. Borgeren får tilbud om opsætning af røgalarm(er) med 10 års batterilevetid (uden økonomisk omkostning for borgeren). Besøget hos de mest udsatte borgere varer 20-30 minutter og foretages af brandvæsenet og gerne sammen med en repræsentant fra hjemmeplejen.

 

  • Nabokuvert – kuverter med information om brandforebyggelse og mulighed for at bestille et brandforebyggende hjemmebesøg. Kuverterne uddeles til beboere, som bor tæt på steder, hvor der for nylig har været brand. I sammenhæng hermed kan brandvæsenet tilbyde opsætning af en røgalarm til de beboere, der ønsker det. 

 

  • Den selvhjulpne borger – Information målrettet den brede befolkning, som blot kan have behov for at blive mindet om de forskellige brandfarer i hjemmet.

Et brandforebyggende hjemmebesøg er et frivilligt tilbud til borgerne. Alle borgere, uanset om de er udpeget af hjemmeplejen eller selv har henvendt sig til myndighederne, skal således give tilladelse til, at besøget kan blive gennemført.

Kom godt i gang

For at sikre den lokale implementering af Brandsikker Bolig, står det kommunale brandvæsen i spidsen for forankringen. Brandvæsenet går forrest og i samarbejde med andre kommunale instanser såsom hjemmeplejen og social- og sundhedsområdet finde frem til de borgere, der skønnes at have mest brug for et brandforebyggende hjemmebesøg. Se hvordan I kommer godt i gang her.

Bestil materialer her

Brandforebyggende hjælpemidler

I nogle tilfælde vil en almindelig røgalarm ikke være tilstrækkelig eller den rette løsning i en bolig. Visse udsatte borgere har behov for yderligere tiltag, for at mindske risikoen for at komme til skade i en brand - se eksempler her.

Behandling af persondata

Beredskabsstyrelsen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at den kommunale hjemmepleje og brandvæsenet hver især er ansvarlige for at sikre overholdelse af gældende regler på databeskyttelsesområdet vedrørende indsamling, registrering, behandling, videregivelse og opbevaring m.m. af personoplysninger i forbindelse med det brandforebyggende arbejde.

Logo - BeredskabsstyrelsenLogo - KLLogo - Danske BeredskaberLogo - TrygFonden