Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
Brandforebyggelse på skoleskemaet i uge 40.
Brandforebyggelse på skoleskemaet i uge 40. 

Uge 40 - Brand på skoleskemaet 

Kampagnen er bl.a. gennemført af Beredskabscenter Aalborg.


Hvad er problemet?

Børn i de mindste skoleklasser skal være mere opmærksomme på farerne ved brand, så de undgår brandfarlige situationer og handler rigtigt, hvis det brænder.


Formål

At gøre børn mere brandsikre. Dette gøres ved at foretage så mange skolebesøg som muligt i kampagneugen ”Lær om brand” i uge 40.


Målgruppe/budskab

De mindste klasser i kommunens skoler. Deres forældre er en sekundær målgruppe/interessent, da børnene får brev med hjem om skolebesøget.


Målsætning

At nå at besøge alle skoler i kommunen på en uge.


Ressourcer

Skolebesøg kræver først og fremmest mandetimer. Både til planlægning og udførelse.


Netværk

Det er nødvendigt at opnå god kontakt til relevante skoler og lærere. Det gøres ved at sende brev ud til kommunens skoler med tilbud om at medvirke i undervisningen.


Risikoanalyse
  • At der kommer færre eller flere tilmeldinger end målsætningen. Får I flere, er det først-til-mølle-princippet, der gælder.
  • At underviserne har evner til og mod på at indgå i en undervisningssituation.
  • Underviserne skal friholdes for udrykning.
  • Ved sygdom skal der aftales en ny dag med skolen.
  • Projektet kræver intern opbakning, da der skal afsættes relativt mange mandetimer til kampagnen.

Gennemførelse

Ved skolebesøgene undervises børnene i brandsikkerhed på en underholdende, overraskende og pædagogisk måde. Se bilaget ”Brand på skoleskemaet”- Arbejdsbeskrivelse.


Evaluering og vedligeholdelse

Efter gennemførelsen bør forløbet evalueres. Internt møde er vigtigt, da kampagnen kræver mange mandetimer. Inddrag desuden klassernes lærere. De vil kunne give feedback på skolebesøget. Se mere i bilaget ”Brand på skoleskemaet”- Huskeliste til evaluering.


Det er oplagt at gentage aktiviteten en gang om året i uge 40. Lærerne er ofte meget interesserede i brandforebyggende undervisning og besøg fra beredskaberne.


Bilag

Se bilag til kampagnen via links i højre kolonne – herunder også en arbejdsbeskrivelse om udførelse af kampagnen.


Mere information

Få mere information om kampagnen ved henvendelse til Beredskabscenter Aalborg – se kontaktinformation i højre kolonne.


Sidst opdateret 17-07-2017 - kl. 14:51