Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
Opsætning af røgalarm.
Kampagnemål: opsætning af røgalarmer i alle ældreboliger. 

Røgalarmer og seniorer 

Kampagnen er bl.a. gennemført af Odense Brandvæsen.


Hvad er problemet?

Ældre over 65 år er overrepræsenteret i dødsbrandsstatistikken i Danmark. De udgør halvdelen af alle de personer, som dør i brand. Ældre har desuden opsat færre røgalarmer end resten af befolkningen.


Formål

Formålet med kampagnen er at forebygge brandulykker hos beboerne i byens ældreboliger. Dette gøres konkret ved opsætning af røgalarmer i kommunens ældreboliger.


Målgruppe/budskab

Beboerne i kommunens ældreboliger.


Målsætning

Opsætning af røgalarmer og omdeling af foldere i alle kommunale ældreboliger.


Ressourcer

Indkøb af røgalarmer; 1500 á 20 kroner = 30.000 kroner. Røgalarmerne blev i Odense finansieret af Ældre- og Handicapforvaltningen. Trykning af folder til omdeling i de kommunale ældreboliger.


Tidsplan

Tid til opsætning af røgalarmer planlægges løbende. Odense Brandvæsen vurderede, at det er mindst ressourcekrævende at opsætte alarmer i et område, hvor beredskabet alligevel har et ærinde. Derudover afsatte Odense Brandvæsen tid til løbende at afholde kurser for Ældreplejens personale.


Netværk

Odense Brandvæsen samarbejdede med Ældre- og Handicapforvaltningen samt kommunens ejendomsafdeling. Samarbejder udmøntede sig konkret i, at beredskabet fik de nødvendige adresser på de kommunale ældreboliger, og at Ældre- og Handicapforvaltningen finansierede røgalarmerne.


Risikoanalyse

De ældre træffes ikke hjemme. De ældre vil ikke have besøg. De ældre ønsker ikke en røgalarm. Der kommer en opgave med at skifte batterierne i røgalarmerne.


Supplement til kampagnen

Som et supplement til kampagnen underviste Odense Brandvæsen kommunens plejepersonale i brandforebyggelse.


Evaluering

Odense Brandvæsen udsendte inden kampagnestart et varslingsbrev til beboerne i ældreboligerne. Brevet indeholdt information om kampagnen og en dato for beredskabets besøg. Den efterfølgende planlægning af hjemmebesøg kostede adskillige måneders administrativt arbejde. Anbefalingen er derfor, at beredskabet tager hjemmebesøgene ad-hoc i de kvarterer, hvor der alligevel er opgaver at udføre. Lokalpressen var meget interesseret i begivenheden. Se også bilaget Huskeliste til evaluering.


Bilag

Se bilag til kampagnen via links i højre kolonne – herunder også en arbejdsbeskrivelse om udførelse af kampagnen.


Mere information

Få mere information om kampagnen ved henvendelse til Odense Brandvæsen – se kontaktinformation i højre kolonne.


Sidst opdateret 17-07-2017 - kl. 14:56