Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
Brandsikker jul
Stearinlys er hyggelige, men kan udgøre en brandfare. Foto: Colourbox 

Brandsikker jul 

Hvad er problemet?

I julen 2004 oplevede Fredericia Kommune otte brande hos ældre i forbindelse med levende lys. Da en af dem havde dødelig udgang, iværksatte beredskabet i 2005 en kampagne med det formål at forebygge brande hos ældre.


Formål

Formålet med kampagnen, er at undgå brande hos ældre medborgere i forbindelse med julen. Dette gøres konkret ved at udbrede kendskabet til batteridrevne lys og imprægnering af juledekorationer.


Målgruppe/budskab
 • Beboerne på plejecentrene og deres pårørende
 • Hjemmeboende pensionister i kontakt med Ældreplejen
 • Pleje- og aktivitetscentre
 • De ansatte i Ældreplejen og forebyggerne
 • Brugerrådene
 • Seniorrådet

Målsætning
 • 100 % brandsikker jul
 • At alle ansatte tager kampagnen til sig og fungerer som ambassadører
 • At Fredericia er den kommune, der gør noget for at forebygge brande i juletiden
 • At fagpressen og de øvrige medier tager sagen op
 • At andre kommuner reagerer på kampagnen

Ressourcer

Indkøb af batteridrevne lys, 150 stk. á 17,50 kroner samt trykning af løbesedler (cirka 6000 stk.) – i alt udgifter for cirka 8.000 kroner. Mandetimerne blev afsat via de interne ressourcer.


Tidsplan
 • August, ultimo: Ansøgning om tilskud fra fonde.
 • September, primo: Aftale med Handelsstandsforeningen om opbakning til kampagnen og forhandling af batterilys.
 • September og oktober: Indkøb af lys/imprægneringsvæske og udarbejdelse af informationsmateriale.
 • November, medio: Informationsmøder.
 • November, ultimo og primo december: Afvikling.

Netværk

Kampagnen blev til i et samarbejde mellem Ældre & Handicap, Ældreplejen, Fredericia Brandvæsen, Fredericia Kommunes Risikostyringsafdeling og Kommunikationsafdelingen.


Risikoanalyse
 • Der kan ikke skaffes penge til røgalarmer
 • Der opstår alligevel brand

Evaluering

På længere sigt bør kampagnen overgå til drift, en opgave, der skal varetages af ledere og sikkerhedsrepræsentanter. Økonomien bør indarbejdes i de enkelte centres budgetter. Ligeledes bør kampagnen forankres i centrene, så brugen af batterilys og informationsmateriale bliver en naturlig del af juleaktiviteterne. Indkøb af batterilys og imprægnering til juledekorationer bør koordineres, og distriktslederne bør udpege en ansvarlig. Se også bilaget ’Brandsikker jul - Huskeliste til evaluering’.


Bilag

Se bilagene til kampagnen via links i højre kolonne – herunder også en arbejdsbeskrivelse om udførelse af kampagnen.


Mere information

Få mere information om kampagnen ved henvendelse til Fredericia Kommune – se kontaktinformation i højre kolonne.


Sidst opdateret 17-07-2017 - kl. 14:48