Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
Åbent hus på brandstationen
 

Åbent Hus på brandstationen 

Kampagnen er bl.a. gennemført af Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved.


Hvad er problemet?

Redningsberedskaberne rundt om i landet kan til tider opleve, at den almindelige befolkning hverken kender særligt meget til elementær brandforebyggelse eller til beredskabets arbejdsområder i det hele taget. Begge dele kan opleves som et problem, og derfor kan redningsberedskaberne opleve et behov for at vise og fortælle lokalbefolkningen, hvad de laver, hvordan en brandstation ser ud, og hvordan materiellet fungerer.


Formål

Der er to hovedformål. Det første formål er at styrke viden og dialog om brandsikkerhed hos den almindelige borger. Det skal ikke have karakter af et foredrag, men en hands-on-oplevelse, hvor gæsterne får set og måske prøvet beredskabets udstyr og snakket med mandskabet.


Det andet formål er, at åbent hus-arrangementet skal styrke beredskabets synlighed i lokalsamfundet. Derfor foregår arrangementet hos beredskabet for at invitere lokalbefolkningen inden for og vise beredskabet som en vigtig del af nærområdet og for at skabe større forståelse for beredskabets arbejde. På sigt kan dette medvirke til at gøre beredskabets daglige arbejde nemmere.


Målgruppe/budskab

Lokalbefolkningen – unge, gamle, børnefamilier – alle interesserede.


Målsætning

Målet er at gennemføre en åbent hus-dag med mindst 200 besøgende, fem stande og to omtaler i lokalpressen.


Ressourcer

Der skal afsættes tid til planlægning og gennemførelse af dagen. Beredskabet starter planlægningen 6 måneder før selve arrangementet. Desuden skal der afsættes tid til markedsføring samt evaluering. Der kan evt. trækkes på de frivilliges arbejdskraft. Dagen kan dog sagtens gennemføres i et mindre omfang, der passer til det enkelte brandvæsens ressourcer, eventuelt i samarbejde med de frivillige.


Netværk

Beredskabet indgår samarbejde med andre relevante aktører i kommunen, politiet, det præhospitale beredskab, Falck, m.fl. omkring afholdelse af dagen.


Risikoanalyse

Nogen kommer til skade på dagen. Der er så mange besøgende, at der opstår kø ved standene. Materiellet skal bruges til udrykning.


Evaluering

Det kan anbefales at evaluere internt og med samarbejdspartnere. Se Åbent hus – huskeliste til evaluering.


Bilag

Se bilagene til kampagnen via links i højre kolonne – herunder også en arbejdsbeskrivelse om udførelse af kampagnen.


Mere information

Få mere information om kampagnen ved henvendelse til Beredskabsstyrelsen Sjælland – se kontaktinformation i højre kolonne.


Sidst opdateret 17-07-2017 - kl. 14:52