Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
112-dag i Ringsted.
112-dag i Ringsted. 

112-dag 

Hvad er problemet?

Når ulykker opstår, ved børn ikke altid, hvordan de skal alarmere. Ringsted Brandvæsen har derfor i samarbejde med Falck, politiet og SSP-medarbejdere arrangeret en dag, hvor børnene lærer at ringe til 1-1-2, når uheldet er ude.


Formål

Børn i femårs alderen skal lære at alarmere ved forskellige ulykker (brand, tyveri, og personskade). Det gøres ved, at der opføres et ”skuespil” baseret på en drejebog udarbejdet af Ringsted Brandvæsen.


Målgruppe/budskab

De ældste børnehavebørn (cirka fem år) skal lære, hvordan de ringer til 112 i tilfælde af en ulykke. Børnene skal lære at sige, hvad der er sket, hvad de hedder, og hvor de befinder sig. Desuden er der god mulighed for at vise børnene, hvordan en røgdykker ser ud, så de ikke bliver bange for brandmanden, hvis de får brug for ham.


Målsætning

Budskaberne om alarmering skal ud til så mange af kommunens ældste børnehavebørn som muligt ved ét centralt arrangement arrangeret i samarbejde mellem beredskabet og andre aktører i kommunen.


Ressourcer

De deltagende brandmænd (6-8) skal afgive cirka 4,5 time hver. Derudover skal der afsættes tid til planlægning af dagen i samarbejde med deltagende aktører samt markedsføring og administration. Beredskabet i Ringsted bruger årligt 12-15.000 kroner på 112-dagen. Beløbet går blandt andet til at dække udgifter til skuespiller, forplejning og materialer.


Netværk

Ringsted Brandvæsen arrangerer 1-1-2 dagen i samarbejde med Falck, politiet og kommunens SSP-medarbejdere. Desuden er et lignende arrangement gennemført i Silkeborg Kommune, og beredskabet i Ringsted har ladet sig inspirere af erfaringerne fra Silkeborg.


Risikoanalyse

Flere aktører skal være parate til at deltage i arrangementet. Det kan blive dårligt vejr. Der kan opstå sygdom. Der skal være et godt samarbejde mellem de involverede parter.


Evaluering

Foretages i samarbejde med de involverede aktører. Se i øvrigt bilaget ”1-1-2 dag – huskeliste til evaluering”.


Bilag

Se bilagene til kampagnen via links i højre kolonne – herunder også en arbejdsbeskrivelse om udførelse af kampagnen.


Mere information

Få mere information om kampagnen ved henvendelse til Ringsted Brandvæsen – se kontaktinformation i højre kolonne.


Sidst opdateret 17-07-2017 - kl. 14:46