Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kommune og Borger 
Kampagner
 

Kampagner 

Beredskabsstyrelsen udvikler forebyggelseskampagner og koordinerer desuden forskellige brandforebyggende tiltag sammen med samarbejdspartnere, herunder andre myndigheder. Kampagneinitiativerne skal medvirke til, at brande ikke opstår, og at følgerne bliver så begrænsede som muligt, hvis de alligevel opstår.


Den befolkningsrettede forebyggelse sker gennem holdnings- og adfærdsbearbejdende initiativer, og skal ses i sammenhæng med den regelbaserede forebyggelse, som f.eks. kan give sig udtryk i regler om etablering af brandalarmeringsanlæg, afstandskrav og flugtveje.


Følg linkene i venstre menu og læs mere om de forskellige kampagner og informationstiltag. Alle kampagneoplæg og materialer kan frit anvendes af de kommunale redningsberedskaber og andre, der ønsker at forebygge brand.


Kampagner og materialer er rette mod forskellige målgrupper, og Beredskabsstyrelsen udvikler løbende nye kampagner og informationstiltag med det mål at sikre borgerne størst mulig brandsikkerhed.


Sidst opdateret 13-06-2019 - kl. 08:36

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk

Vejledning

Sådan gør du

Sådan gør du – en introduktion til arbejdet med brandfore-byggende kampagner. Klik på billedet for at downloade.

 

Brandsikker Bolig

Vær med til at redde en sårbar fra brand

Lær børn om brand

Lær om brand