Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Indførelse af afbrændingsforbud 

I henhold til afbrændingsbekendtgørelsen har kommunerne (normalt brandvæsenet) mulighed for at indføre afbrændingsforbud i perioder med tørke, eller hvis et områdes beskaffenhed på anden vis udgør en øget brandrisiko. Det bidrager bl.a. til at forebygge naturbrande, som let kan opstå, hvis vegetationen er tør.


I vejledningen til afbrændingsbekendtgørelsen indgår som bilag 2 et eksempel på udformningen af et afbrændingsforbud. Som supplement hertil har Beredskabsstyrelsen i relation til den ekstraordinært lange tørkeperiode i sommeren 2018 udarbejdet en mere detaljeret anbefaling til udformningen af et afbrændingsforbud. I kolonnen til højre er der link til anbefalingen samt generelle brandråd.
Sidst opdateret 01-07-2019 - kl. 09:58