Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Reglerne om driftsmæssige foranstaltninger 

Læs korte introduktioner til regelgrundlaget for driftsmæssige foranstaltninger og vejledninger til disse regler nedenfor. Gå direkte til de omtalte dokumenter via links i kolonnen til højre.

Regler
Reglerne om, at der skal udføres brandværnsforanstaltninger er fastsat i: Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Klik på titlen for at læse bekendtgørelsen.

Vær også opmærksom på følgende link: Bemærkninger til bekendtgørelsen (pdf)

Bekendtgørelsen er fastsat med hjemmel i beredskabslovens § 33, stk. 2, og § 70, stk. 4 og 5.

Driftsmæssige forskrifter
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet reglerne om driftsmæssige forskrifter. Disse indeholder bl.a. regler om instruktion af personale, ordensregler, flugtveje, brandslukningsmateriel, branddøre, flugtvejsbelysning, varslingsanlæg og attest fra autoriseret el-installatør. Forskrifterne er optaget som et bilag til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Forskrifterne gælder, uanset etableringstidspunktet. Bekendtgørelsen er udstedt efter bemyndigelse, jf. § 3 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger.

Vejledninger
Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledning om forebyggelse af brand i forsamlingslokaler mv. af 23. september 1999 (pdf). Vejledningen beskriver en række forhold, der kan være relevante ved driften af forsamlingslokaler.

Erhvervs- og byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Søfartsstyrelsen har i fællesskab udarbejdet vejledning af 7. juni 2010 om de gældende regler for midlertidige konstruktioner (pdf). Vejledningen giver et overblik over, hvilke regler der findes anvendelse på midlertidige konstruktioner.

Meddelelser
Beredskabsstyrelsen har udsendt følgende meddelelser om driftsmæssige foranstaltninger:
Sidst opdateret 10-07-2018 - kl. 09:29