Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Retssikkerhed ved brandsyn 

Brandmyndighederne kan foretage brandsyn i private boliger, fabriks- og lagerlokaler, baglokaler til butikker og andre lokaliteter, der ikke er offentligt tilgængelige. Det fremgår af den såkaldte retssikkerhedslov.

Personen, der foretager brandsynet, skal være i besiddelse af behørig legitimation.

Retssikkerhedsloven
Loven giver grundlag for, at en brandmyndighed kan tvinge sig adgang til at foretage et brandsyn af en ejendom, og klarlægger samtidig ejerens retsstilling i disse situationer.  Brandsyn af offentlige lokaliteter ejet af staten, regionerne eller kommunerne er ikke omfattet af disse regler.

Se retssikkerhedsloven via følgende link: Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter.

Vejledning
Ønsker man nærmere information om retssikkerhedslovens konsekvenser på det kommunale beredskabsfaglige område, har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning.

Her kan man læse mere om tvangsindgreb ved brandsyn, f.eks. hvornår en lokal brandmyndighed kan undlade at underrette ejendommens ejer om et tvangsindgreb på forhånd.

Læs vejledningen via følgende link: FOB Vejledning nr. 12 – Vejledning om konsekvenserne på det kommunale beredskabsområde af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter (pdf)
Sidst opdateret 13-10-2016 - kl. 13:01

Links

Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk