Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Reglerne om brandsyn 

Læs korte introduktioner til regelgrundlaget om brandsyn og vejledninger til disse regler nedenfor. Se de omtalte dokumenter ved at klikke på links i kolonnen til højre.


Regler

Reglerne om brandmyndighedernes brandsyn er fastsat i bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn, der trådte i kraft 1. juli 2016. Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af beredskabslovens § 4, stk. 2, § 36, stk. 1-3, § 36 a og § 70, stk. 4 og 5.


Bilaget til bekendtgørelsen indeholder terminer for frekvensen af brandsyn for de enkelte objekter.


I forhold til ”særlige” brandsynsobjekter (type 1) kan brandsynsterminen, der er fastsat i bilaget, ikke fraviges. Det er her vurderet, at der ud fra en samfundsmæssig og brandfaglig betragtning bør være faste terminer. For andre brandsynsobjekter fastsætter kommunalbestyrelsen en individuel termin inden for fælles minimumsstandarder og på baggrund af en konkret vurdering af brandsikkerheden.


Overgangsfase efter 1. juli 2016

Brandsynsobjekter af type 1 omfattes umiddelbart af bekendtgørelsen. Objekter af type 2 og 3 omfattes, når kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering af brandsikkerheden har fastsat en individuel brandsynstermin, dog senest ved det brandsyn, der ville følge af de regler, der gjaldt før den 1. juli 2016.


Fastsættelse af en individuel brandsynstermin kan ske uden, at der foretages et ordinært brandsyn.


Vejledninger

Beredskabsstyrelsen har som en hjælp til kommunerne udarbejdet FOB Vejledning nr. 10 - Vejledning om brandsyn (pdf). Her gives anvisninger på, hvorledes bekendtgørelsen skal anvendes. Klik på titlen for at læse og downloade vejledningen.


Beredskabsstyrelsen har desuden udarbejdet FOB Vejledning nr. 12 – vejledning om konsekvenserne på det kommunale beredskabsområde af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsmidler og oplysningspligter (pdf). Klik på titlen for at læse og downloade vejledningen.

Sidst opdateret 07-04-2017 - kl. 11:14

Links

Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk