Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
 

Brandsyn 

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler.


Formålet med brandsyn er:


 • At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand

Den person, der foretager brandsynet, skal bære legitimation. Læs en kort introduktion til brandsyn nedenfor. Klik på links i menuen til venstre for at læse om regler, vejledninger og retssikkerhed ved brandsyn.


Påbud og forbud


Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte stedet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden.


Undlader ejeren at efterkomme et påbud eller et forbud, kan kommunalbestyrelsen melde det til politiet.


Det er omfattet af reglerne


Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn. Følgende er omfattet af disse regler:


 • Fredede bygninger 
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer 
 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor kommunalbestyrelsen har givet særlige driftsmæssige pålæg 
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende 
 • Butikker til flere end 150 personer
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor kommunalbestyrelsen har givet driftsmæssige pålæg
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.. Det fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2
 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger. Det fremgår af beredskabsloven § 34, stk. 2, eller § 35, stk. 3
 • Særlige lagerbygninger (omfatter lagre, som, hvis de var etableret før 1. juli 2016, ville have være omfattet af TF-visse/TF-højlagre, men i dag alene reguleres af byggelovgivningen (bygningsreglementet))
 • Forsamlingstelte, camping-, festival- og salgsområder, der er omfattet af driftsmæssige krav i bygningsreglementet

Se statistik over kommunernes gennemførte brandsyn de seneste år ved at klikke på følgende link: Brandsyn i tal

Sidst opdateret 07-02-2020 - kl. 13:49

Kontakt

Brandforebyggelse
bfo@brs.dk