Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Brandforebyggelse 
Naturbrand
Klitbrand i Tversted i Nordjylland, 2013. Foto: Kasper Wæhrens. 

Kommunale afbrændingsforbud m.v. 

For at forebygge brand i perioder med tørke, eller såfremt et områdes beskaffenhed på anden vis udgør en øget brandrisiko, kan de enkelte kommuner (normalt brandvæsenet) indføre afbrændingsforbud m.v. Det bidrager bl.a. til at forebygge naturbrande, som let kan opstå, hvis vegetationen er tør.

Afbrændingsforbud er altid lokale forbud, og de kan enten dække hele kommunen eller dele af kommunen. Det er derfor vigtigt at orientere sig om, hvad der gælder lokalt.


  • Der er ikke registreret afbrændingsforbud på nuværende tidspunkt.

OBS
: I visse tilfælde kan der være udstedt afbrændingsforbud, som ikke er registreret. Tjek derfor altid brandvæsenets eller kommunens hjemmeside for at være på den sikre side.

Følg reglerne og brug den sunde fornuft
Hvis din kommune har indført et afbrændingsforbud, kan det udover afbrænding af bål, haveaffald, halm m.v. også omfatte generel brug af åben ild og herunder også brug af ukrudtsbrænder og rygning i naturen. Tjek din kommunes hjemmeside for mere information om, hvad afbrændingsforbuddet omfatter.

Bemærk, at der i nogle områder kan være indført permanente forbud mod afbrænding. Tjek derfor altid kommunens eller redningsberedskabets hjemmeside om, hvad der gælder.

Selvom der ikke er udstedt afbrændingsforbud, skal man naturligvis altid være forsigtig og bruge sin sunde fornuft. I øvrigt gælder de generelle regler og bestemmelser for afbrænding og brug af åben ild m.v.

Regelgrundlag
Det lovgivningsmæssige grundlag findes i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v., i daglig tale afbrændingsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen (normalt brandvæsenet) kan efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1 forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver påtænkt eller påbegyndt afbrænding, brug af apparater, anvendelse af åben ild og lys m.v., når brandsikkerhedsmæssige forhold taler herfor, for eksempel på grund af tørke eller andre særlige forhold.

Reglerne i afbrændingsbekendtgørelsen har desuden en nær sammenhæng med visse af Miljøministeriets bekendtgørelser. Afbrændingsbekendtgørelsen gælder således for de tilfælde, hvor afbrænding af affald, halm m.v. er tilladt i henhold til miljølovgivningen, og for situationer, der ikke er reguleret i miljøreglerne. Læs mere via linkene i højre kolonne.
Sidst opdateret 10-09-2019 - kl. 15:36
Som supplement til vejledningen til afbrændingsbekendtgørelsen har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en anbefaling til udformning af et afbrændingsforbud. Læs mere her.
OBS: Selvom der ikke er indført afbrændingsforbud i din kommune, skal du stadig udvise stor forsigtighed ved afbrænding. 
 

Kontakt

Kommune og Borger
brs-ktp-kob@brs.dk