Ekspert i felten

Situationen i Libanon

Den 4. august 2020 fandt to næsten samtidige eksplosioner sted i en lagerbygning på Beiruts havneområde. Der er omfattende materielle ødelæggelser i og omkring havneområdet. I Beirut er der, som i andre byer,
radioaktivt materiale på bl.a. hospitaler. De bygninger, hvor der oplagres radioaktive materialer, er dog ikke berørt af eksplosionerne. Bygningerne er placeret nær havneområdet, men også i områder uden for Beirut.
Libanons myndigheder har nu via det internationale atomenergiagentur (IAEA) anmodet om, at uafhængige internationale eksperter bekræfter, at de radioaktive materialer ikke er berørte af eksplosionen og at strålingsniveauet derfor er uændret.

Støtte fra Danmark i form af eksperter
Beredskabsstyrelsen sender en strålingsekspert og en måleekspert til Libanon. Eksperterne skal således måle strålingsniveauet på en række lokationer, hvor radioaktive materieler findes, herunder på hospitaler. Danmark er med i et netværk af lande, der har stillet eksperter og udstyr til rådighed for IAEA-ledede missioner. Det er første gang, at IAEA gennemfører en mission med deltagelse af eksperter, der er aktiveret via netværket, og cirka 10 lande var villige til at deltage i missionen til Libanon. Beredskabsstyrelsen, der har stor erfaring med deltagelse i internationale missioner samt har den ønskede ekspertise, blev udvalgt at indgå i det IAEA-ledede målehold sammen med eksperter fra Frankrig. De to danske eksperter (foto) tager mod Libanon den 11. september og påregnes tilbage den 20. september.

Baggrund
I Danmark varetages det nukleare beredskab af Beredskabsstyrelsen, som sammen med det kemiske beredskab udgør styrelsens ekspertberedskaber.
Til daglig bistår ekspertberedskaberne med rådgivning og som indsatskapacitet til aktører i det nationale beredskab for blandt andet at håndtere konsekvenserne af CBRN (kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare) hændelser. Samtidigt har Beredskabsstyrelsens erfaring
fra flere internationale missioner, ligesom at Danmark/Beredskabsstyrelsen har indmeldt en CBRN-kapacitet til udsendelse gennem EU’s civilbeskyttelsesmekanisme. 

Finansiering
Udsendelsen finansieres af IAEA og Udenrigsministeriets fleksible pulje.

Download faktaark som PDF

 • Områder

  Libanon
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  Fra 2020
 • Aktuel

  Nej

Nødvendige (vis detaljer)

 • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google