Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Sirenevarsling 
 

Tilmelding til sms-varsling for døve og hørehæmmede 

Hvad er sirenevarsling?

Sirenevarsling er et alarmsystem, som bruges ved større ulykker eller katastrofer. Det kan være:

  • Giftudslip
  • Brand
  • Forurenet drikkevand

Politiet bestemmer, hvornår og hvor i landet sirenerne skal lyde. DR og TV 2 har pligt til at udsende beskeder om ulykker og katastrofer.


Hvordan virker sirenevarsling?

I alle byer med mere end 1000 indbyggere er der opsat sirener på bygninger og master. I alt er der 1.078 sirener i Danmark.

Politiet kan sætte mobile sirener på sine biler i de områder, hvor de stationære sirener ikke når ud. Det er Beredskabsstyrelsen, som holder varslingssystemet ved lige, og det testes hver nat året rundt.


Hvorfor er det en god ide at tilmelde sig sms-varsling?

Sirenerne giver en høj lyd, som kan høres af de fleste. Men varsling af ulykker og katastrofer skal selvfølgelig ud til alle borgere i Danmark. Derfor findes der et SMS-varslingssystem, som døve og hørehæmmede kan tilmelde sig. Normalthørende må altså ikke tilmelde sig.

Når sirenen lyder, modtager alle, der er tilmeldt sms-varsling en sms. Så skal du gå indendørs, lukke vinduer og ventilationsanlæg. Men før du går ind, skal du sikre dig, at andre omkring dig har forstået, hvad de skal gøre.

Hvordan virker sms-varsling?

Hvis du er tilmeldt sms-varsling, får du automatisk en sms, når der sker en alvorlig ulykke eller en katastrofe. Du får besked om, hvor i landet der er fare på færde.

Alle, der er tilmeldt sms-varsling, får alle de varslinger, som bliver sendt ud. Det er ikke teknisk muligt kun at sende smstil de døve og hørehæmmede, der befinder sig i nærheden af ulykke-stedet.

Klik her for at se en video på tegnsprog med vejledning i, hvordan du tilmelder dig sms-varsling. På www.borger.dk kan du tilmelde dig sms-varsling med NemId eller Digital Signatur.

Tilmelding

Til- og framelding til varslingsordningen foregår via borger.dk. Nogen tid efter tilmeldingen får du en kvittering på sms. NB: Kvitteringen kommer ikke med det samme, da den ikke udsendes automatisk. Der kan derfor gå et par dage.

Betingelser

I forbindelse med tilmelding til sms-varslingsordningen erklærer du på tro og love, at du opfylder disse kriterier. Du kan blive straffet, hvis du giver en urigtig erklæring til offentlig myndighed (lyver).

Du giver samtidig dit samtykke til, at Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet kan behandle de oplysninger, du afgiver i forbindelse med tilmeldingen.
Oplysning om dit mobil-telefonnummer indgår i udsendelsen af sms-varsling via teleselskab. Alle andre oplysninger behandles fortroligt af Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet.

Oplysninger om fødeår og bopælskommune behandles statistisk. Øvrige (personlige) oplysninger indgår i fortegnelsen over tilmeldte. Du kan altid bede om at se de oplysninger, der behandles om dig ved at rette henvendelse til Beredskabsstyrelsen.

Du kan i øvrigt til enhver tid framelde dig sms-varslingsordningen igen.

Sidst opdateret 26-04-2017 - kl. 10:01