Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Seneste beredskabsmeddelelser

Herunder kan du se de seneste advarsler, der er udsendt via app'en Mobilvarsling i kategorien 'beredskab' (hhv. beredskabsmeddelelser og app-advarsler). Tidspunktet er den tid, hvornår advarslen blev udsendt via app'en.

Fredag den 15. marts og natten til lørdag den 16. marts 2019 blev udsendt en række beredskabsmeddelelser i forbindelse med en brand i Viborg. Disse blev ved en fejl ikke sendt til Mobilvarsling og fremgår derfor ikke i det følgende.

Arkiv:
2018

2017
2016

Afvarsling branden i Fredericia
Wed, 09 Jan 2019 13:21:41 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der er nu afvarslet med sirenerne. Folk der opholder sig i det trekantede område mellem Snoghøjvej i vest, Vesterballevej i nord og Lyngsvej i syd skal forblive indendørs og holde vinduer og døre lukket, samt ventilation slukket. Folk udenfor dette område må ikke køre ind i området. Sydøstjyllands Politi anmoder på det kraftigste om, at nysgerrige ikke søger mod stedet, hvor myndighederne fortsat arbejder. Når der ikke længere kommer røg fra branden, så kan beboerne i området eller borgerne med ærinde vende tilbage – det antages at tage et par timer indtil kl. ca. 1430.

Afvarsling af brand i Fredericia
Wed, 09 Jan 2019 12:28:26 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der er udsendt sireneafvarsling. Alt sirenevarsling skal nedtages både Jylland og Fyn Der ikke længere fare fra røgfanen i Vesterballevej 7A i Fredericia

Brand i Fredericia
Wed, 09 Jan 2019 12:14:05 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi Der udbrød kl. 0916 brand i en møbelproduktion på Vesterballevej i Fredericia. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding. Folk der opholder sig i røgen skal søge væk fra røgen, ud af bygningerne og væk fra røgen. Alle der ikke opholder sig i røgen, skal blive indendøre og lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte læge eller skadestue Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra (myndigheden).

Brand i Frederecia
Wed, 09 Jan 2019 11:14:32 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Området syd for MTV 20 – Øst for Snoghøj Landevej, samt den nordlige del af Middelfart. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

Afvarsling af branden i Fredericia
Mon, 17 Dec 2018 15:56:34 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Branden i udrangerede togstammer ved Fredericia Banegård, Norgesgade 21, Fredericia er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling for området Vest for Norgesgade-Danmarks Port og syd for Vesterbrogade og øst for Skjoldborgsvej, samt nord for Prangervej. Der er udsendt sireneafvarsling. Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation. Det skal præciseres, at der rettelig ikke er tale om en asbestbrand. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset. Yderligere informationer gives på www.politi.dk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Brand i Fredericia
Mon, 17 Dec 2018 14:28:53 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Sydøstjyllands politi anmoder om udsendelse af sirenevarsel ifbm. brand i togvogn ved Banegården i Fredericia. Der er i dag kl. 1315 tilgik anmeldelse om brand i togvogn ved adressen Norgesgade 46A, 7000 Fredericia. I forbindelse med hændelsen er der sket konsekvens af betydning for borgerne Røgfanen driver mod vest-nordvest, TALE om asbestbrand. Borgere, der opholder sig indenfor området: Vest for Norgesgade- Danmarks Port og syd for Vesterbrogade og øst for Skjoldborgsgade, nord for Prangervej. SKAL om muligt gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke for ventillation eller straks forlade området.

Afvarsling af Beredskabsmeddelse
Fri, 13 Jul 2018 22:20:27 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning. Branden på Lundevej 4 i Hove er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte 1813. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning.

Brand i transformatorstationen
Fri, 13 Jul 2018 21:54:48 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning. Der udbrød ca. kl. 1654 brand i transformatorstationen på adressen Lundevej 4 i Hove. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler røg, som er sundhedsskadelig ved indånding. Beboerne i Hove by, Lunden samt indfaldsvejene til Hove skal fortsat gå inden døre og lukke døre og vinduer samt standse ventilationen. søge information hos DR og TV2. Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte 1813. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 2200. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning.

Afvarsling - brand i Vamdrup
Mon, 18 Jun 2018 17:35:19 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Branden i maler- og lakvirksomheden Noerlak, Østermarksvej 7-11, 6580 Vamdrup er nu under kontrol. Branden udvikler dog forsat røg, hvilket kan påvirke borgere i området øst for Industrivej og afgrænset mod vest af rute 25, samt nord for Baunevej og syd for Koldingvej i den nordøstlige del af Vamdrup by. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Sydøstjyllands politi udsender pressemeddelelser ved ændringer i situationen. Dette var en afvarsling, hvorfor der ikke udsendes yderligere beredskabsmeddelelser vedr. branden. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

Brand i Varmdrup
Mon, 18 Jun 2018 16:31:17 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi. Der er udbrudt brand i maler- og lakvirksomheden Noerlak, Østermarksvej 7-11, 6580 Vamdrup. Branden udvikler sig med kraftig røgudvikling i nordøstlig retning fra brandstedet. Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere i området øst for Industrivej og afgrænset mod vest af rute 25, samt nord for Baunevej og syd for Koldingvej i den nordøstlige del af Vamdrup by. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi