Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Seneste beredskabsmeddelelser

Herunder kan du se de seneste advarsler, der er udsendt via app'en Mobilvarsling i kategorien 'beredskab' (hhv. beredskabsmeddelelser og app-advarsler). Tidspunktet er den tid, hvornår advarslen blev udsendt via app'en.

Fredag den 15. marts og natten til lørdag den 16. marts 2019 blev udsendt en række beredskabsmeddelelser i forbindelse med en brand i Viborg. Disse blev ved en fejl ikke sendt til Mobilvarsling og fremgår derfor ikke i det følgende.

Arkiv:
2018

2017
2016

Farlige stoffer i 9260 Gistrup - Afvarsling
Thu, 14 Nov 2019 15:09:31 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi Pulveralarm i Gistrup afblæst. Beboere i området kan igen gå udendørs eller vende retur til bopælen. Politiet afspærrer dog fortsat Granen 7, 9260 Gistrup.

Farlige stoffer i 9260 Gistrup
Thu, 14 Nov 2019 14:23:03 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands politi. Beboer har modtaget ukendt brev indeholdende ukendt pulver. Advarslen vedrører personer i en radius af 100 meter fra Granen 7 i 9260 Gistrup. Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information via TV2 Nord og TV2 News. Hvis man føler ubehag i form af kløen eller åndedrætsbesvær, skal man kontakte vagtlægen. Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands politi.

Brand i Padborg - afvarsling
Fri, 27 Sep 2019 15:03:32 +0200
Hermed afvarsling af Beredskabsmeddelelsen ifm. hændelsen i Padborg. Meddelelsen er fra Syd- og Sønderjyllands Politi

Brand i Padborg
Fri, 27 Sep 2019 12:49:54 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Der er udbrudt brand i en bygning beliggende Industrivej nr. 5A i Padborg. Branden udvikler røg der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere i området omkring- og øst for brandstedet. Præciseret øst for Industrivej og syd for omfartsvejen i Padborg. Personer i det berørte område skal søge indenfor og lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg. Der opfordres til at videreformidle denne meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun Politi og 112 i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere via DR, TV2, samt TTV og Politi.dk Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest. Det var en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Afvarsling
Sat, 21 Sep 2019 05:48:37 +0200
Branden på Bybjergvej, 3060 Espergærde er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå udenfor. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte 1813 eller egen læge for at blive tilset.

Brand udvikler farlig røg
Sat, 21 Sep 2019 01:48:11 +0200
Der er udbrudt brand i en lagerbygning på Bygbjergvej, 3060 Espergærde. Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere inden for følgende område: Mørdrupvej (nord), Øresund (øst), Hornbækvej (syd) og Rolighedsparken (vest). Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information hos DR og TV 2. Ved ubehag kontakt 1813. kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere iformationer via Danmarks Radio, TV 2, på Tekst TV og politi.dk.

Afvarsling om brand i Frederiksværk: Folk kan igen gå udenfor
Sat, 07 Sep 2019 00:10:04 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi. Branden på Stålvalseværket i Frederiksværk er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Der er udsendt sireneafvarsling. Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten / nærmeste skadestue for at blive tilset. Yderligere informationer gives på www.politi.dk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.

Brand i Frederiksværk - søg inden døre
Fri, 06 Sep 2019 19:34:35 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi. Der er udbrudt brand i oplag af metalskrot på Stålvalseværket i Frederiksværk. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding, hvorfor folk skal gå inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for ventilation. Der er udsendt sirenevarsel. Advarslen vedrører borgere i området inden for Hillerødvej – Hundestedvej og syd over mod Stålvalseværket. Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information hos DR og TV2. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Ved eventuel ubehag efter ophold i det fri kan der ringes 1813. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest

Afvarsling: Naturbrand i Hove
Wed, 03 Jul 2019 19:45:12 +0200
Dette er en opfølgende og afsluttende beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi i forbindelse med tidligere varsel om kraftig røgudvikling ved naturbrand i Hove. Varslet om den kraftige røgudvikling ophæves hermed. Branden er udbrudt i et større oplag af møddingsmateriale, halm, savsmuld, træflis og træpiller i størrelsesorden 40.000 kbm. I forbindelse med det fortsatte slukningsarbejde vil der kunne forekomme røgudvikling, men i væsentlig mindre omfang. Vi tillader derfor nu til - og afgang til jeres ejendomme, men anbefaler at man forbliver inden døre, lukker døre og vinduer og slukker ventilation, og kan ikke anbefale udendørs aktiviteter i Hove by resten af dagen. Almindeligt forekommende symptomer på generel luftvejs irritation herunder påvirkning af slimhinder ved øjne, næse, svælg kan forekomme. Oplever man åndenød eller føler sig almen dårlig skal man søge læge eller kontakte 1813. Vi forventer at slukningsarbejdet var i flere dage. Der udsendes ikke yderligere beredskabsmeddelelser. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi

Naturbrand, Hove
Wed, 03 Jul 2019 15:29:07 +0200
Der varsles for kraftig røgudviklng fra naturbrand Advarslen vedrører borgere fra Hove Møllevej 18 og i østlig retning til og med Hove By. De bør holde sig inden døre og lukke døre og vinduer samt slukke ventilation. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest Varslingen er gældende indtil videre. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.