Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Seneste beredskabsmeddelelser

Herunder kan du se de seneste advarsler, der er udsendt via app'en Mobilvarsling i kategorien 'beredskab' (hhv. beredskabsmeddelelser og app-advarsler). Tidspunktet er den tid, hvornår advarslen blev udsendt via app'en.

Arkiv:
2019
2018

2017
2016

Afvarsling af branden i Nyborg
Tue, 04 Aug 2020 16:09:58 +0200
Dette er en beredskabsmeddelse fra Fyns Politi Branden hos Fortrum, Lindholmvej 3 i Nyborg er nu så meget under kontrol, at den tidligere udsendte beredskabsmeddelse afvarsles. Dermed kan borgerne i de berørte områder nu igen bevæge sig udenfor. Det er fortsat vigtigt at være opmærksom på at søge læge, hvis man bliver dårlig efter at have været i kontakt med røgen fra branden eller opholdt sig i et område, hvor der lugtede af svovl/rådne æg. Bliver man meget dårlig skal man kontakte 112. Dette var en beredskabsmeddelse fra Fyns Politi.

Brand udvikler farlig røg i Nyborg
Tue, 04 Aug 2020 14:33:47 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi. Der er udbrudt brand i affald på Fortum, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Den lugter af rådne æg, fordi der er tale om svovl. Advarslen vedrører borgere i følgende område: Øst/nordøst for Slipshavnsvej, Lindholmvej, Storebæltsvej, Østeråvej og ud til afkørsel 44, Knudshoved på Fynske Motorvej og golfbanen. Personer i det berørte område skal gå indenfor, lukke alle vinduer og slukke ventilation. Politiet opfordrer til at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man føler sig utilpas efter at have indåndet røg – eller ildelugtende luft, så skal man søge læge eller i alvorlige tilfælde ringe 112. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv, politi.dk samt på Twitter. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi

TEST - mobilvarsel - TEST
Wed, 06 May 2020 11:59:03 +0200
Dette er en test af app’en Mobilvarsling, hvor du modtager varsler og advarsler fra myndighederne inden for de områder (kommuner) og hændelsestyper (vejr, trafik og/eller beredskab), du har tilmeldt dig. Du modtager dette test-varsel i forbindelse med den årlige test af sirenevarslingssystemet i hele Danmark, hvor vi også tester Mobilvarsling. Du vil kun modtage dette varsel i forbindelse med testen. Du kan altid ændre app’en indstillinger via tandhjul-ikonet øverst i app’en. Læs mere om app’en på www.mobilvarsling.dk Mvh Beredskabsstyrelsen

Afvarsling Brand i Maribo
Wed, 22 Apr 2020 18:53:50 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Branden på Banevænget 11 i Maribo er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten eller nærmeste skadestue for at blive tilset. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi

Brand udvikler kraftig røg
Wed, 22 Apr 2020 14:46:09 +0200
I forbindelse med brand i "Munks produkt", Banevænget 11, 4930 Maribo, udvikles der kraftig røg. Røgfanen driver mod vest. Borgere i området C.E. Christiansens Vej - Østre Landevej - Torvegade - Suhrsgade - Brovejen skal holde sig ude af røgfanen og holde døre og vinduer lukket, ligesom evt. ventilation slukkes. Røg fra brand kan være sundhedsskadelig. Har man været i røgfanen og føler ubehag eller blive dårlig, skal man kontakte egen læge eller lægevagt. I hastende tilfælde skal man ringe 1-1-2.

Afvarsling af Branden i Ringsted
Wed, 15 Apr 2020 19:48:42 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi Røgen fra branden i JYSK/Aqua Danmark A/S er nu så svag, at beboerne i det berørte område mellem Haslevvej, Bragesvej og Thorsvej igen kan færdes som normalt. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi

Brand udvikler farlig røg
Wed, 15 Apr 2020 15:35:48 +0200
Dette er en beredskabsmeddelse fra Midt- og Vestsjællands politi. Der er udbrudt brand i JYSK/Aqua Danmark A/S, Industriparken 4, 4100 Ringsted. Branden udvikler en farlig kraftig sort røg ved indånding. Der er IKKE sirenevarslet. Advarslen vedrører borgere i øst for området Haslevvej mod vest, Bragesvej mod syd og Thorsvej mod nord. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke vinduer og døre og standse ventilationen. Kontakt egen læge ved ubehag. (Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde) Der udsendes snarest opfølgende meddelse ved ændring i situationen.

Afvarsling
Tue, 31 Mar 2020 16:23:40 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi. Branden på Strandvejen 126 i Frederiksværk er nu under kontrol og udvikler nu blot ganske begrænsede mængder sundhedsskadelig røg i nærområdet. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå udenfor. Husk at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand til hinanden. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten på 1813 for at blive tilset. Der udsendes ikke flere meddelelser i anledning af branden på Strandvejen 128 i Frederiksværk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi
Tue, 31 Mar 2020 14:04:58 +0200
Der er udbrudt brand i villa på Strandvejen 126, 3300 Frederiksværk. Branden udvikler røg, der er akut sundhedsskadelig ved indånding. Der er ikke udsendt sirenevarsel. Advarslen vedrører borgere i hele området mellem Strandvejen og Hillerødvej fra Ørnedalsvej mod nord og mod syd, hvor Strandvejen munder ud i Hillerødvej. Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information hos DR og TV2 Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst TV og politi.dk Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Afvarsling Padborg
Fri, 20 Mar 2020 20:08:04 +0100
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi Branden på Industrivej 16, 6330 Padborg er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten eller nærmeste skadestue for at blive tilset. Yderligere informationer gives på www.politi.dk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.