Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Seneste beredskabsmeddelelser

Herunder kan du se de seneste advarsler, der er udsendt via app'en Mobilvarsling i kategorien 'beredskab' (hhv. beredskabsmeddelelser og app-advarsler). Tidspunktet er den tid, hvornår advarslen blev udsendt via app'en.

Fredag den 15. marts og natten til lørdag den 16. marts 2019 blev udsendt en række beredskabsmeddelelser i forbindelse med en brand i Viborg. Disse blev ved en fejl ikke sendt til Mobilvarsling og fremgår derfor ikke i det følgende.

Arkiv:
2018

2017
2016

Afvarsling
Sat, 21 Sep 2019 05:48:37 +0200
Branden på Bybjergvej, 3060 Espergærde er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå udenfor. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte 1813 eller egen læge for at blive tilset.

Brand udvikler farlig røg
Sat, 21 Sep 2019 01:48:11 +0200
Der er udbrudt brand i en lagerbygning på Bygbjergvej, 3060 Espergærde. Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere inden for følgende område: Mørdrupvej (nord), Øresund (øst), Hornbækvej (syd) og Rolighedsparken (vest). Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information hos DR og TV 2. Ved ubehag kontakt 1813. kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere iformationer via Danmarks Radio, TV 2, på Tekst TV og politi.dk.

Afvarsling om brand i Frederiksværk: Folk kan igen gå udenfor
Sat, 07 Sep 2019 00:10:04 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi. Branden på Stålvalseværket i Frederiksværk er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Der er udsendt sireneafvarsling. Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten / nærmeste skadestue for at blive tilset. Yderligere informationer gives på www.politi.dk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.

Brand i Frederiksværk - søg inden døre
Fri, 06 Sep 2019 19:34:35 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi. Der er udbrudt brand i oplag af metalskrot på Stålvalseværket i Frederiksværk. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding, hvorfor folk skal gå inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for ventilation. Der er udsendt sirenevarsel. Advarslen vedrører borgere i området inden for Hillerødvej – Hundestedvej og syd over mod Stålvalseværket. Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information hos DR og TV2. Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Ved eventuel ubehag efter ophold i det fri kan der ringes 1813. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest

Afvarsling: Naturbrand i Hove
Wed, 03 Jul 2019 19:45:12 +0200
Dette er en opfølgende og afsluttende beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi i forbindelse med tidligere varsel om kraftig røgudvikling ved naturbrand i Hove. Varslet om den kraftige røgudvikling ophæves hermed. Branden er udbrudt i et større oplag af møddingsmateriale, halm, savsmuld, træflis og træpiller i størrelsesorden 40.000 kbm. I forbindelse med det fortsatte slukningsarbejde vil der kunne forekomme røgudvikling, men i væsentlig mindre omfang. Vi tillader derfor nu til - og afgang til jeres ejendomme, men anbefaler at man forbliver inden døre, lukker døre og vinduer og slukker ventilation, og kan ikke anbefale udendørs aktiviteter i Hove by resten af dagen. Almindeligt forekommende symptomer på generel luftvejs irritation herunder påvirkning af slimhinder ved øjne, næse, svælg kan forekomme. Oplever man åndenød eller føler sig almen dårlig skal man søge læge eller kontakte 1813. Vi forventer at slukningsarbejdet var i flere dage. Der udsendes ikke yderligere beredskabsmeddelelser. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi

Naturbrand, Hove
Wed, 03 Jul 2019 15:29:07 +0200
Der varsles for kraftig røgudviklng fra naturbrand Advarslen vedrører borgere fra Hove Møllevej 18 og i østlig retning til og med Hove By. De bør holde sig inden døre og lukke døre og vinduer samt slukke ventilation. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest Varslingen er gældende indtil videre. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.

TEST – MOBILVARSLING – TEST
Wed, 01 May 2019 12:00:06 +0200
Dette er en test af app’en Mobilvarsling, hvor du modtager varsler og advarsler fra myndighederne inden for de områder (kommuner) og hændelsestyper (vejr, trafik og/eller beredskab), du har tilmeldt dig. Du modtager dette test-varsel i forbindelse med den årlige test af sirenevarslingssystemet i hele Danmark, hvor vi også tester Mobilvarsling. Du vil kun modtage dette varsel i forbindelse med testen. Du kan altid ændre app’ens indstillinger via tandhjul-ikonet øverst i app’en. Læs mere om app’en på mobilvarsling.dk. Mvh Beredskabsstyrelsen

AFVARSLING BRAND I TINGLEV
Tue, 30 Apr 2019 09:30:41 +0200
Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands politi. Branden på J. Schilgen Vej i Tinglev er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset. Yderligere informationer gives på www.politi.dk. Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi.

Opfølgende beredskabsmeddelelse - Brand i Tinglev
Tue, 30 Apr 2019 05:02:09 +0200
Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi. Der er udbrudt brand i plastrecykling, J.Schiljen Vej 7, 6360 Tinglev. Branden udvikler kraftig røg, der er sundhedsskadelig. Branden er under kontrol, men den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding. Brandslukningen forventes at vare adskillige timer endnu. Advarslen vedrører borgere i Tinglev by, i området Hybenvænget – Brombærvænget – Merianvænget og Mosevang i Tinglev. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. (Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.) Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte lægevagten. (Kontakt kun politi eller alarmcentralen i akutte tilfælde) Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. (Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 0800) Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi

Opfølgende beredskabsmeddelelse - Brand i Tinglev
Tue, 30 Apr 2019 04:15:58 +0200
Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi. Der er udbrudt brand i plastrecykling, J.Schiljen Vej 7, 6360 Tinglev. Branden udvikler kraftig røg, der er sundhedsskadelig. Branden er under kontrol, men den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding. Brandslukningen forventes at vare adskillige timer endnu. Advarslen vedrører borgere i Tinglev by, i området Hybenvænget – Brombærvænget – Merianvænget og Mosevang i Tinglev. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. (Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.) Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte lægevagten. (Kontakt kun politi eller alarmcentralen i akutte tilfælde) Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. (Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 0500) Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi