Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Beredskabsmeddelelser 2019

Fredag den 15. marts og natten til lørdag den 16. marts 2019 blev udsendt en række beredskabsmeddelelser i forbindelse med en brand i Viborg. Disse blev ved en fejl ikke sendt til Mobilvarsling og fremgår derfor ikke i det følgende.

HÆNDELSEMEDDELELSETIDSPUNKT
Farlige stoffer i 9260 Gistrup - Afvarsling   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi

Pulveralarm i Gistrup afblæst. Beboere i området kan igen gå udendørs eller vende retur til bopælen. Politiet afspærrer dog fortsat Granen 7, 9260 Gistrup.  
14-11-2019 kl. 15:09
Farlige stoffer i 9260 Gistrup   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands politi.
Beboer har modtaget ukendt brev indeholdende ukendt pulver.
Advarslen vedrører personer i en radius af 100 meter fra Granen 7 i 9260 Gistrup.
Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information via TV2 Nord og TV2 News.
Hvis man føler ubehag i form af kløen eller åndedrætsbesvær, skal man kontakte vagtlægen.
Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde.
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands politi.  
14-11-2019 kl. 14:23
Brand i Padborg - afvarsling   Hermed afvarsling af Beredskabsmeddelelsen ifm. hændelsen i Padborg.

Meddelelsen er fra Syd- og Sønderjyllands Politi  
27-09-2019 kl. 15:03
Brand i Padborg   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er udbrudt brand i en bygning beliggende Industrivej nr. 5A i Padborg.

Branden udvikler røg der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere i området omkring- og øst for brandstedet. Præciseret øst for Industrivej og syd for omfartsvejen i Padborg.

Personer i det berørte område skal søge indenfor og lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg.

Der opfordres til at videreformidle denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun Politi og 112 i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere via DR, TV2, samt TTV og Politi.dk

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Det var en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.  
27-09-2019 kl. 12:49
Afvarsling   Branden på Bybjergvej, 3060 Espergærde er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling. Personer i det berørte område kan igen gå udenfor. Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte 1813 eller egen læge for at blive tilset.   21-09-2019 kl. 05:48
Brand udvikler farlig røg   Der er udbrudt brand i en lagerbygning på Bygbjergvej, 3060 Espergærde. Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere inden for følgende område: Mørdrupvej (nord), Øresund (øst), Hornbækvej (syd) og Rolighedsparken (vest). Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information hos DR og TV 2. Ved ubehag kontakt 1813. kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere iformationer via Danmarks Radio, TV 2, på Tekst TV og politi.dk.   21-09-2019 kl. 01:48
Afvarsling om brand i Frederiksværk: Folk kan igen gå udenfor   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.

Branden på Stålvalseværket i Frederiksværk er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Personer i det berørte område kan igen gå uden for.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten / nærmeste skadestue for at blive tilset.

Yderligere informationer gives på www.politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.  
07-09-2019 kl. 00:10
Brand i Frederiksværk - søg inden døre   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Der er udbrudt brand i oplag af metalskrot på Stålvalseværket i Frederiksværk. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding, hvorfor folk skal gå inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for ventilation.

Der er udsendt sirenevarsel.

Advarslen vedrører borgere i området inden for Hillerødvej – Hundestedvej og syd over mod Stålvalseværket.

Personer i det berørte område skal gå inden døre og søge information hos DR og TV2.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Ved eventuel ubehag efter ophold i det fri kan der ringes 1813.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest  
06-09-2019 kl. 19:34
Afvarsling: Naturbrand i Hove   Dette er en opfølgende og afsluttende beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi i forbindelse med tidligere varsel om kraftig røgudvikling ved naturbrand i Hove.

Varslet om den kraftige røgudvikling ophæves hermed.

Branden er udbrudt i et større oplag af møddingsmateriale, halm, savsmuld, træflis og træpiller i størrelsesorden 40.000 kbm.

I forbindelse med det fortsatte slukningsarbejde vil der kunne forekomme røgudvikling, men i væsentlig mindre omfang.

Vi tillader derfor nu til - og afgang til jeres ejendomme, men anbefaler at man forbliver inden døre, lukker døre og vinduer og slukker ventilation, og kan ikke anbefale udendørs aktiviteter i Hove by resten af dagen.

Almindeligt forekommende symptomer på generel luftvejs irritation herunder påvirkning af slimhinder ved øjne, næse, svælg kan forekomme.

Oplever man åndenød eller føler sig almen dårlig skal man søge læge eller kontakte 1813.

Vi forventer at slukningsarbejdet var i flere dage.

Der udsendes ikke yderligere beredskabsmeddelelser.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi  
03-07-2019 kl. 19:45
Naturbrand, Hove   Der varsles for kraftig røgudviklng fra naturbrand

Advarslen vedrører borgere fra Hove Møllevej 18 og i østlig retning til og med Hove By. De bør holde sig inden døre og lukke døre og vinduer samt slukke ventilation.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest

Varslingen er gældende indtil videre.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.  
03-07-2019 kl. 15:29
TEST – MOBILVARSLING – TEST   Dette er en test af app’en Mobilvarsling, hvor du modtager varsler og advarsler fra myndighederne inden for de områder (kommuner) og hændelsestyper (vejr, trafik og/eller beredskab), du har tilmeldt dig.
Du modtager dette test-varsel i forbindelse med den årlige test af sirenevarslingssystemet i hele Danmark, hvor vi også tester Mobilvarsling. Du vil kun modtage dette varsel i forbindelse med testen.
Du kan altid ændre app’ens indstillinger via tandhjul-ikonet øverst i app’en.
Læs mere om app’en på mobilvarsling.dk.

Mvh
Beredskabsstyrelsen  
01-05-2019 kl. 12:00
AFVARSLING BRAND I TINGLEV   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands politi.
Branden på J. Schilgen Vej i Tinglev er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.
Personer i det berørte område kan igen gå uden for.
Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.
Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.
Yderligere informationer gives på www.politi.dk.
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi.  
30-04-2019 kl. 09:30
Opfølgende beredskabsmeddelelse - Brand i Tinglev   Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi.
Der er udbrudt brand i plastrecykling, J.Schiljen Vej 7, 6360 Tinglev. Branden udvikler kraftig røg, der er sundhedsskadelig. Branden er under kontrol, men den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.
Brandslukningen forventes at vare adskillige timer endnu.
Advarslen vedrører borgere i Tinglev by, i området Hybenvænget – Brombærvænget – Merianvænget og Mosevang i Tinglev.
Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.
(Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.)
Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte lægevagten.
(Kontakt kun politi eller alarmcentralen i akutte tilfælde)
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.
(Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 0800)
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi  
30-04-2019 kl. 05:02
Opfølgende beredskabsmeddelelse - Brand i Tinglev   Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi.
Der er udbrudt brand i plastrecykling, J.Schiljen Vej 7, 6360 Tinglev. Branden udvikler kraftig røg, der er sundhedsskadelig. Branden er under kontrol, men den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.
Brandslukningen forventes at vare adskillige timer endnu.
Advarslen vedrører borgere i Tinglev by, i området Hybenvænget – Brombærvænget – Merianvænget og Mosevang i Tinglev.
Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.
(Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.)
Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte lægevagten.
(Kontakt kun politi eller alarmcentralen i akutte tilfælde)
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.
(Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 0500)
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi  
30-04-2019 kl. 04:15
Opfølgende beredskabsmeddelelse - Brand i Tinglev   Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi
Der er udbrudt brand i plastrecykling, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev. Branden udvikler Kraftig røg, der er sundhedsskadelig. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.
Brandslukningen forventes af vare adskellige timer endnu.
Advarslen vedrører borgere i Tinglev by, i området Hybenvænget – Brombærvænget – Merianvænget –og Mosevang i Tinglev.
Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.
{Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.}
Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte lægevagten.
{Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.}
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.
{Næste beredskabsmeddelelse udsendes (kl.03.00).
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi  
30-04-2019 kl. 00:11
Opfølgende beredskabsmeddelelse - Brand i Tinglev   Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi
Der er udbrudt brand i plastrecykling, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev. Branden udvikler Kraftig røg, der er sundhedsskadelig. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.
Brandslukningen forventes af vare adskellige timer endnu.
Advarslen vedrører borgere i Tinglev by, i området Hybenvænget – Brombærvænget – Merianvænget –og Mosevang i Tinglev. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.
{Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.}
Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte lægevagten.
{Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.}
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.
{Næste beredskabsmeddelelse udsendes (kl.24.00).
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi  
29-04-2019 kl. 22:24
Afvarsling branden i Fredericia   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er nu afvarslet med sirenerne.

Folk der opholder sig i det trekantede område mellem Snoghøjvej i vest, Vesterballevej i nord og Lyngsvej i syd skal forblive indendørs og holde vinduer og døre lukket, samt ventilation slukket.

Folk udenfor dette område må ikke køre ind i området.

Sydøstjyllands Politi anmoder på det kraftigste om, at nysgerrige ikke søger mod stedet, hvor myndighederne fortsat arbejder. Når der ikke længere kommer røg fra branden, så kan beboerne i området eller borgerne med ærinde vende tilbage – det antages at tage et par timer indtil kl. ca. 1430.  
09-01-2019 kl. 13:21
Afvarsling af brand i Fredericia   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Alt sirenevarsling skal nedtages både Jylland og Fyn

Der ikke længere fare fra røgfanen i Vesterballevej 7A i Fredericia  
09-01-2019 kl. 12:28
Brand i Fredericia   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

Der udbrød kl. 0916 brand i en møbelproduktion på Vesterballevej i Fredericia.

Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Folk der opholder sig i røgen skal søge væk fra røgen, ud af bygningerne og væk fra røgen.

Alle der ikke opholder sig i røgen, skal blive indendøre og lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte læge eller skadestue

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra (myndigheden).  
09-01-2019 kl. 12:14
Brand i Frederecia   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Området syd for MTV 20 – Øst for Snoghøj Landevej, samt den nordlige del af Middelfart.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  
09-01-2019 kl. 11:14