Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Beredskabsmeddelelser 2018

HÆNDELSEMEDDELELSETIDSPUNKT
Afvarsling af branden i Fredericia   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Branden i udrangerede togstammer ved Fredericia Banegård, Norgesgade 21, Fredericia er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling for området Vest for Norgesgade-Danmarks Port og syd for Vesterbrogade og øst for Skjoldborgsvej, samt nord for Prangervej.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Det skal præciseres, at der rettelig ikke er tale om en asbestbrand.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.

Yderligere informationer gives på www.politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.  
17-12-2018 kl. 15:56
Brand i Fredericia   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands politi anmoder om udsendelse af sirenevarsel ifbm. brand i togvogn ved Banegården i Fredericia.

Der er i dag kl. 1315 tilgik anmeldelse om brand i togvogn ved adressen Norgesgade 46A, 7000 Fredericia.

I forbindelse med hændelsen er der sket konsekvens af betydning for borgerne

Røgfanen driver mod vest-nordvest, TALE om asbestbrand.

Borgere, der opholder sig indenfor området:
Vest for Norgesgade- Danmarks Port og syd for Vesterbrogade og øst for Skjoldborgsgade, nord for Prangervej.

SKAL om muligt gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke for ventillation eller straks forlade området.  
17-12-2018 kl. 14:28
Afvarsling af Beredskabsmeddelse   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning.

Branden på Lundevej 4 i Hove er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå uden for.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte 1813.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning.  
13-07-2018 kl. 22:20
Brand i transformatorstationen   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning.

Der udbrød ca. kl. 1654 brand i transformatorstationen på adressen Lundevej 4 i Hove. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler røg, som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i Hove by, Lunden samt indfaldsvejene til Hove skal fortsat gå inden døre og lukke døre og vinduer samt standse ventilationen. søge information hos DR og TV2.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte 1813.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 2200.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning.  
13-07-2018 kl. 21:54
Afvarsling - brand i Vamdrup   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Branden i maler- og lakvirksomheden Noerlak, Østermarksvej 7-11, 6580 Vamdrup er nu under kontrol.

Branden udvikler dog forsat røg, hvilket kan påvirke borgere i området øst for Industrivej og afgrænset mod vest af rute 25, samt nord for Baunevej og syd for Koldingvej i den nordøstlige del af Vamdrup by.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Sydøstjyllands politi udsender pressemeddelelser ved ændringer i situationen.

Dette var en afvarsling, hvorfor der ikke udsendes yderligere beredskabsmeddelelser vedr. branden.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  
18-06-2018 kl. 17:35
Brand i Varmdrup   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er udbrudt brand i maler- og lakvirksomheden Noerlak, Østermarksvej 7-11, 6580 Vamdrup.
Branden udvikler sig med kraftig røgudvikling i nordøstlig retning fra brandstedet.
Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding.

Advarslen vedrører borgere i området øst for Industrivej og afgrænset mod vest af rute 25, samt nord for Baunevej og syd for Koldingvej i den nordøstlige del af Vamdrup by.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  
18-06-2018 kl. 16:31
Afvarsling Brand i Horsens   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er tidligere i dag udsendt sireneafvarsling for området omkring Kildegade/Smedegade/Borgmesterbakken op mod Nørretorv i Horsens midtby.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.  
06-05-2018 kl. 21:55
Brand i Horsens opfølgning   Brand i Horsens

Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der udbrød kl. 1823 brand i en bygning på Kildegade 8 i Horsens. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler fortsat kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i området omkring Kildegade/Smedegade/Borgmesterbakken/Nørregade op i retning mod Nørretorv skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte vagtlægen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Der udsendes en ny meddelelse om snarrest.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 2100

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.  
06-05-2018 kl. 20:13
Brand i Horsens   Kl 1823 er der udbrut brand i bygning i Kildegade 8 i Horsens. Afvent info på dr.dk, tv2.dk, teksttv s 150 på DR og tv2 eller politi.dk   06-05-2018 kl. 19:40
TEST – MOBILVARLSING - TEST   Dette er en test af app’en Mobilvarsling, hvor du modtager varsler og advarsler fra myndighederne inden for de områder (kommuner) og hændelsestyper (vejr, trafik og/eller beredskab), du har tilmeldt dig.
Du modtager denne test-advarsel i forbindelse med den årlige test af sirenevarslingssystemet i hele Danmark, hvor vi også tester Mobilvarsling. Du vil kun modtage denne advarsel i forbindelse med testen.
Du kan altid ændre app’ens indstillinger via tandhjul-ikonet øverst i app’en.
Læs mere om app’en på mobilvarsling.dk.
Mvh
Beredskabsstyrelsen  
02-05-2018 kl. 12:00
AFSLUTTENDE BEREDSKABSMEDDELSE Aarhus havn   Afvarsling

Branden er under kontrol.
Lagerbygningen indeholdt halm, som p.t. efterslukkes.

Afvarsling  
02-03-2018 kl. 20:46
Brand Aarhus havn   Bygningsbrand i gammel lagerbygning på havnen i Aarhus - Sydhavnsgade 1, 8000 Aarhus C.
Bygningen er overtændt og der udvikles sort røg.
Folk skal søge væk fra røgfanen og holde sig væk fra området.
Folk i området skal holde sig inden døre, lukke vinduer og lukke for ventilationen.
Hvis man har været i kontakt med røgen og føler ubehag skal man søge læge.

Der udsendes supplerende meddelelse når der er nye oplysninger.  
02-03-2018 kl. 18:38
AFSLUTTENDE BEREDSKABSMEDDELSE   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi
Vedrørende branden på Fortum, Lindholsmvej 3, 5800 Nyborg.
Der pågår stadig slukningsarbejde, men røgudviklingen er begrænset.
Den tidligere advarsel som vedrørte borgere i Nyborg, nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader, med en meddelelse om, at de skulle holde sig indendøre, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg, er nu ophævet igen.
Det er dog stadig sådan, at hvis man føler ubehag skal man søge egen læge.
Dette var en beredskabsmeddelse fra Fyns Politi.  
13-02-2018 kl. 04:56
brand i farligt affald   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.
Der er i øjeblikket brand i farligt affald på virksomheden Fortum, ”tidligere Kommunekemi” Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, og der udvikles i den forbindelse røg, som man skal undgå at indånde.
Advarslen vedrører borgere i Nyborg, nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader.
Personer i det berørte område skal holde sig inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg.
I tilfælde af ubehag søg egen læge.
Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde.
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.
Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.  
13-02-2018 kl. 02:10
Afvarsling af brand i Vig   Branden på Baeshøjgårdsvej i Vig, Odsherred er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi  
23-01-2018 kl. 13:17
Brand i Vig   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi.

Der er udbrudt brand i en diesel- olietank på en gård på Baeshøjgårdsvej, 4560 Vig i Odsherred. Der udvikles røg, som kan give ubehag. Kontakt egen læge ved ubehag.
Ingen sirenevarsling

Advarslen vedrører borgere i Vig.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Følg med i medierne og twitter og politi.dk

Branden vil pågå de næste timer.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi.  
23-01-2018 kl. 12:46