Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Beredskabsmeddelelser 2016

HÆNDELSEMEDDELELSETIDSPUNKT
Afvarsling af brand i lagerhaller i Juelsminde   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Branden på Klakring Stationsvej 5A, Klakring, 7130 Juelsminde er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi
{Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.}

{Yderligere informationer gives på www.politi.dk.}  
19-12-2016 kl. 10:48
Brand i lagerhaller i Juelsminde   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er udbrudt brand i 2 lagerhaller der indeholder effekter fra produkthandler samt tagdækkerfirma Klakring Stationsvej 5A, Klakring, 7130 Juelsminde .
Branden udvikler sig med kraftig røgudvikling.
Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding.

Advarslen vedrører borgere i området vest for Petersmindevej afgrænset af Klakring Stationsvej mod øst, Vejlevej mod nord og Savværksvej mod syd.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  
19-12-2016 kl. 08:14
sdf sad as d   sd sdfd sad asd as d   01-12-2016 kl. 13:23
Brand i Vipperød   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi.

Der er udbrudt brand i en større industribygning på Skimmedevej i Vipperød. Større paller med plast granulat udvikler farlig røg.

Der er ikke udsendt sirenevarsel.

Advarslen vedrører borgere nordøst for Skimmedevej, bl.a. i Ågerup og Arnakke.

Personer i det berørte område indenfor Nygårdsvej, Sandbakkevej, Arnakke Enghave, Holbæk Motorvejen og Kalundborg Motorvejen skal gå inden døre, lukke for døre og vinduer samt ventilation og lytte til Danmarks Radio og Tv2.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.}

Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest

Varslingen er gældende til cirka kl. 0800

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt – og Vestsjællands politi.  
01-12-2016 kl. 13:20
Afvarslende beredskabsmeddelelse - Brand   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi.


Branden på Gasværksvej i Aalborg er nu under kontrol.
Man skal dog stadig ikke opholde sig i selve røgfanen

Derfor ophæves den tidligere varsling.


Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation, hvis det er uden for selve røgfanen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi.  
12-11-2016 kl. 20:38
Opfølgende beredskabsmeddelelse - Brand   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi

Der er udbrudt brand i lagerbygning med bilaffald på Gasværksvej 40 i Rørdal, Aalborg. Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding. Der er i øjeblikket svag nordlig vind, hvorfor røgfanen er ud over Limfjorden mod Nørresundby.

Miljøvagten har på stedet foretaget måling af røgen for sundhedsskadelighed, og oplyser kl. 1306, at røgen, hverken på brandstedet eller på Nørresundby-siden, er farligere end almindelig røg.
-
Advarslen vedrører borgere i området omkring Gasværksvej i Rørdal og langs nordlige side af Limfjorden ved Sundsholmen og Bouet.

Personer i de berørte områder skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen, hvis der konstateres røg i området.

Slukningsarbejdet forventes at vare flere dage.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte læge.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes hvis/når ændring forekommer.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi.  
12-11-2016 kl. 14:27
Opfølgende beredskabsmeddelelse - Brand   Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi

Der er udbrudt brand i lagerbygning med bilaffald på Gasværksvej 40 i Rørdal, Aalborg. Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding. Der er i øjeblikket svag nordvestlig vind, hvorfor røgfanen er ud over Limfjorden.
-
Advarslen vedrører borgere i området langs nordlige side af Limfjorden ved Sundsholmen og Bouet umiddelbart nord for Nørresundby. Der er konstateret røg i Limfjordstunnellen på Nørresundsby-siden.

Personer i de berørte områder skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte læge.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 1400.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi.  
12-11-2016 kl. 10:47
Indledende beredskabsmeddelelse - Brand   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi

Der er udbrudt brand i lagerbygning med bilaffald på Gasværksvej 40 i Rørdal, Aalborg. Branden udvikler røg, der kan være sundhedsskadelig ved indånding. Der er i øjeblikket svag nordvestlig vind, hvorfor røgfanen er ud over Limfjorden.
-
Advarslen vedrører borgere i området langs nordlige side af Limfjorden ved Bouet umiddelbart nord for Nørresundby.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 1200.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi.  
12-11-2016 kl. 08:24
Ikke længere advarsel om kemikalieudslip i Frederiksværk   DETTE ER EN BEREDSKABSMEDDELELSE FRA NORDSJÆLLANDS POLITI:
Branden i Frederiksværk er nu under kontrol, hvorfor der nu ikke længere er fare.
Situationen normaliseres. Ingen tilskadekomne.
Såfremt folk har oplevet vejtrækningsbesvær, bør man kontakte lægen.  
12-10-2016 kl. 16:40
Kemikalieudslip på havnen i Frederiksværk   Beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi

Stort kemikalieudslip på havnen i Frederiksværk. Bliv indendøre og luk vinduer. Lyt til radio/tv for yderligere. Såfremt folk har vejtrækningsbesvær ring 1-1-2.  
12-10-2016 kl. 15:09
Afvarsling - Brand i Esbjerg   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Branden i industribygning på Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

I forbindelse med efterslukningen kan der periodevis fremkomme kraftig røgudvikling i kortere tid, men det forventes ikke at berøre beboerne i området.

Personer i det berørte område kan derfor igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten for at blive tilset.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.  
29-09-2016 kl. 14:47
Opfølgende beredskabsmeddelse - Brand i Esbjerg   Der udbrød kl. 1100 brand i en bygning med affaldshåndtering på Mådevej 93, Esbjerg Ø. Branden er nu under kontrol, men den udvikler stadig kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i røgfanen mellem Esbjerg og Tjæreborg skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Branden forventes ikke slukket før tidligst sidst på eftermiddagen i dag.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes når der er nyt i udviklingen.  
29-09-2016 kl. 12:24
Brand i Esbjerg   Der er udbrudt brand i en industribygning, Mådevej 93, Esbjerg Ø. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Der er ikke udsendt sirenevarsel.

Advarslen vedrører borgere mellem Esbjerg og Tjæreborg. Der må ikke tages ophold i røgfanen. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

{Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 1200.  
29-09-2016 kl. 11:48
Afvarsling af beredskabsmeddelse efter Eksplosionsfare efter brand i Ålsgårde   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi

Eksplosionsfare efter brand i Ålsgårde

Den opvarmede acetylenflaske er nu fjernet fra brandstedet og transporteret ud af området til et sikkert sted, hvor flasken fortsat nedkøles de næste 24 timer. Afspærringerne er ophævet og man kan bevæge sig frit i området igen.
Der kommer derfor ikke flere beredskabsmeddelelser i sagen.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.  
19-08-2016 kl. 18:10
Opfølgning vedr. Eksplosionsfare efter brand i garage i Ålsgårde   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands politi.

Eksplosionsfare efter brand i garage i Ålsgårde, hvor acetylenflaske er varm.

Beboere i det afspærrede området i ÅlsgårdeDer arbejdes pt på at få flyttet acetylenflasken ud af område til et sikkert området, hvor flasken fortsat kan nedkøles.
Området vil blive åbnet og tilgængeligt igen indenfor få timer.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl. 1830.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra 09NSJÆ  
19-08-2016 kl. 17:37