Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Seneste beredskabsmeddelelser

HÆNDELSEMEDDELELSETIDSPUNKT
Afvarsling af brand i Vejen   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Branden på Håndværkervej 13 i Vejen er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.

Yderligere informationer gives på www.politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.  
05-09-2017 kl. 08:01
Brand i Vejen   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi

Der er udbrudt brand i Industrilakering, Håndværkervej 13, 6600 Vejen. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Der er udsendt sirenevarsel.

Advarslen vedrører borgere i Vejen by, i området beliggende vest for Håndværkervej i området indenfor : syd for jernbanen, til Boulevarden, og mod syd Sdr. Ringvej til Fuglsangsalle. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes (kl. 0730).

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd og Sønderjyllands Politi  
05-09-2017 kl. 07:50
Brand i Vejen   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der udbrød kl. 0604 brand i Industrilakering, Håndværkervej 13 i 6600 Vejen der forventes et større slukningsarbejde, den udvikler stadig kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i røgfanen, der går i vestlig retning fra Industrivej og ind over Vejen by, beboere indenfor området fra jernbanen mod nord, Boulevarden mod vest, Sdr. Ringvej mod øst og Fuglsangsalle med syd, skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes når der er ny i udviklingen.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.  
05-09-2017 kl. 07:54
Afvarsling beredskabsmeddelelse Brand i Høje-Taastrup   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Branden på Postgade i Høje-Taasstrup er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte Akutelefon1813

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.  
03-09-2017 kl. 22:01
Beredskabsmeddelse Brand i Høje-Taastrup    Dette er en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.
Der er brand i bygning i Postgade i Høje-Taastrup med kraftig røgudvikling i sydøstlig retning.
Advarslen vedrører borgere i områderne Postgade, Vandmestervej og hele Ishøj Landsby.
Personer i det berørte område bedes gå inden døre og lukke døre og vinduer.
Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde.
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.
Opfølgende beredskabsmeddelelse udsendes ca. kl. 22.00.
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi  
03-09-2017 kl. 21:05
Afvarsling; brand i Aalborg   AFVARSLING

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Branden ved Gigantium i Aalborg er nu under kontrol og der udvikles ikke længere giftig røg fra stedet. Derfor ophæves den tidligere varsling, der berørte området øst for Gigantium herunder Føtex, Universitet og Da Vinci parken i Aalborg Øst.

Borgerne i området kan derfor igen færdes udendørs og åbne døre og vinduer. Busser og taxi kan igen køre i normal drift.  
05-07-2017 kl. 14:29
Beredskabsmeddele fra Nordjylands politi    Dette et en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi.
Årsag/fare I forbindelse med brand og farlig røg
udsendes sirenevarsel. NEJ
Sirenevarsel
Advarslen vedrører personer i området omkring Universitetet, Føtex og
Hvem det angår Da Vind Parken
Personer, der opholder sig indendørs, anmodes om at lukke døre og
ønsket adfærd vinduer samt standse ventilationsanlæg.
Personer der opholder sig udendørs, skal søge tilflugt indendørs eller
fjerne sig fra områder mod vindretningen.
Personerne bør IKKE kontakte 112 eller de lokale
redningsmyndigheder, medmindre man har akut behov for hjælp.
Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, p
tekst-tv og politi.dk.
Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest
Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordjyllands Politi.  
05-07-2017 kl. 12:44
TEST – MOBILVARSLING - TEST   TEST – TEST – TEST
Dette er en test af app’en Mobilvarsling, hvor du modtager varsler og advarsler fra myndighederne inden for de områder (kommuner) og hændelsestyper (vejr, trafik og/eller beredskab), du har tilmeldt dig.
Du modtager denne test-advarsel i forbindelse med den årlige test af sirenevarslingssystemet i hele Danmark, hvor vi også tester Mobilvarsling. Du vil kun modtage denne advarsel i forbindelse med testen.
Du kan altid ændre app’ens indstillinger via tandhjul-ikonet øverst i app’en.
Læs mere om app’en på mobilvarsling.dk.
Mvh
Beredskabsstyrelsen  
03-05-2017 kl. 12:00
Afvarsling i forbindelse med branden i Hedensted   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

Branden på stedet er nu under kontrol, og der er ikke længere sundhedskadelig røg fra branden. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Borgerne i området kan derfor igen færdes udendørs og åbne døre og vinduer, samt tænde for ventilationsanlæg.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  
04-04-2017 kl. 00:13
Brand udvikler farlig røg   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er udbrudt brand i glasfiberfabrik, beliggende Ndr. Fabriksvej 9, 8722 Hedensted. Branden udvikler sig med kraftig røgudvikling, der kan være sundhedsskadelig ved indånding.

Advarslen vedrører borgere i landområderne øst og vest for Hovedvejen, herunder landsbyen Remmerslund, samt villakvarteret i Hedensteds nordlige bydel, nord for Constantiavej, landområdet umiddelbart nord for Ndr. Fabriksvej, samt landområdet umiddelbart øst for Ndr. Fabriksvej.
Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  
03-04-2017 kl. 20:58
Afvarslende beredskabsmeddelelse - Brand i Nakskov   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydsjælland- og Lollands-Falsters Politi

Branden på Vejlegade 8, 4900 Nakskov er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte egen læge/lægevagten/nærmeste skadestue for at blive tilset.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi  
08-03-2017 kl. 17:20
Brand i Nakskov udvikler sundhedsfarlig røg   Der er udbrudt brand i biografen på Vejlegade 8, 4900 Nakskov. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.
Advarslen vedrører borgere i Akseltorv – Vejlegade i en radius af 100 m.
Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.  
08-03-2017 kl. 14:20
Indledende beredskabsmeddelelse - Brand   Dette er en beredskabsmeddelelse fra (myndigheden).

Der er udbrudt brand i biografen på Vejlegade 8, 4900 Nakskov. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Der er ikke udsendt sirenevarsel.

Advarslen vedrører borgere i Akseltorv – Vejlegade i en radius af 100 m

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

{Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.}

{Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.}

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi  
08-03-2017 kl. 13:34
Afvarsling beredskabsmeddelelse i vejle   AFVARSLING kl. 02:05
Der er ikke længere så megen røgudvikling i forbindelse med brand i Sportshal Petersmindevej 25D 7100 Vejle.

Advarslen om at borgerne skal søge inden døres og holde døre og vinduer lukkede samt holde ventilation slukket ikke længere aktuel. Der er fortsat røgudvikling blandet med vanddamp fra slukningen, men ikke så der fortsat skal advares via denne beredskabsmeddelelse.  
13-02-2017 kl. 02:21
Beredskabsmeddelse. Brand udvikler kraftig røg i Vejle.   Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er udbrudt brand i Sportshal beliggende Petersmindevej 25D 7100 Vejle.
Branden udvikler sig med kraftig røgudvikling.
.

Advarslen vedrører borgere i området omkring Petersmindevej

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  
13-02-2017 kl. 01:33