Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Katastrofebistand og beredskabsudvikling 

Danmark bidrager ofte til hjælpeindsatsen efter katastrofer i udlandet som for eksempel jordskælv, orkaner eller oversvømmelser. Beredskabsstyrelsen råder over specialister og materiel, som kan udsendes til det katastroferamte land via eksempelvis FN eller EU. 

En hurtig indsats er livsvigtig
Hvis katastrofebistanden skal virke effektivt, skal den iværksættes hurtigt. Derfor har Udenrigsministeriet, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Røde Kors og danske nødhjælpsorganisationer et stående beredskab, så de med timers varsel kan udsende mandskab og materiel som f.eks. nødhjælpseksperter, mobilhospitaler og teltlejre. 

Udenrigsministeriet forvalter midler til humanitært nødhjælpsarbejde. Herfra kan der i katastrofesituationer overføres penge direkte til blandt andre FN og private organisationer (NGO’er).

Etiopien Base Camp 2011
Base Camp for World Food Programme i Etiopien 2011

Koordination af nødhjælpsindsatsen
Når en katastrofe rammer, er situationen på stedet ofte kaotisk. Veje, broer og kommunikationslinjer kan være brudt totalt sammen. Hvis et større antal statslige og private nødhjælpsaktører fra mange lande rykker ind hver for sig for at yde deres indsats, kan situationen blive uoverskuelig. Hjælpen kan ligefrem blive en belastning for det ramte land. 

Derfor har FN ofte den overordnede koordinerende rolle i forbindelse med international katastrofebistand. Koordination – både blandt de mange danske aktører og imellem de endnu flere internationale aktører – er nøglen til at gøre indsatsen effektiv. På den måde sikres det, at så mange menneskeliv som muligt kan reddes. Ligeledes er mulighederne for at mindske eftervirkningerne for de overlevende størst ved en god koordination af indsatsen. 

Beredskabsudvikling
Udover at bidrage til hjælpeindsatser i forbindelse med katastrofer i udlandet samarbejder Beredskabsstyrelsen også med andre lande om at udvikle og styrke deres beredskaber, så landene bliver i stand til selv at håndtere katastrofer og kriser. Det kan for eksempel være i form af støtte til at udarbejde beredskabsplaner og risikoanalyser, ved overdragelse af materiel eller ved at yde faglig rådgivning om, hvordan man opbygger beredskab.
Sidst opdateret 07-05-2019 - kl. 15:31