Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Fra katastrofe til indsats 

Beredskabsstyrelsen er Danmarks kontaktpunkt, når der kommer anmodninger om hjælp til civilbeskyttelse ved katastrofer og kriser i udlandet. Det kan f.eks. være akut katastrofebistand ved jordskælv, oversvømmelser, orkaner eller andre natur- eller menneskeskabte katastrofer. Med et døgnbemandet vagtberedskab kan Beredskabsstyrelsen modtage anmodninger 24 timer i døgnet og sende hjælp inden for kort tid.

Jordskælv Iran 2003
Urban Search and Rescue (USAR)-hold ved jordskælv i Iran 2003

Sådan håndteres anmodninger om assistance

Når Beredskabsstyrelsen modtager en anmodning om assistance, kontakter styrelsen Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Her bliver det afgjort, om Beredskabsstyrelsen skal bidrage til en evt. dansk hjælpeindsats i forbindelse med en katastrofe. Det er oftest midler fra Udenrigsministeriet, der fiansierer Beredskabsstyrelsens indsatser.

Det er vigtigt, at det er den rigtige nødhjælp, der når frem til et katastroferamt område. Hvis hjælpen ikke passer til behovet, risikerer det at forværre situationen på stedet. Danmark (og Beredskabsstyrelsen) bidrager derfor udelukkende med det, modtagerlandet anmoder om.

Af samme årsag skal Beredskabsstyrelsen have modtaget en officiel anmodning, før Danmark via Beredskabsstyrelsen sender hjælp til udlandet.

Oftest modtager Beredskabsstyrelsen anmodninger via EU, FN og NATO. Dansk hjælp er normalt koordineret med andre bidrag gennem EU, FN, NATO, internationale organisationer eller andre lande.

Beredskabsstyrelsen har bl.a. et tæt samarbejde med flere nabolande gennem samarbejdet i International Humanitarian Partnership (IHP).

Sidst opdateret 01-02-2016 - kl. 14:29