Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Vandrensning 

Det bliver ofte meget vanskeligt at få adgang til rent drikkevand i områder, hvor infrastrukturen er ødelagt som følge af en naturkatastrofe. Rent drikkevand er både en forudsætning for den daglige overlevelse og en sikring imod vandbårne sygdomme.

Beredskabsstyrelsen har mulighed for at udsende vandrensningsudstyr, der består af små mobile enheder, der hurtigt kan sættes ind, hvor behovet er størst. Enhederne er så mobile, at de kan transporteres bag på en varevogn eller i en lille båd.

Vandrens i Bosnien 2014
Vandrensning i Bosnien 2014 i forbindelse med oversvømmelser

Beredskabsstyrelsens vandrensningsudstyr kan behandle selv meget beskidt vand og leverer næsten sterilt vand til brugerne.

Rent vand til Sri Lanka efter cyklon
I maj 2016 blev Sri Lanka ramt af alvorlige jordskred og oversvømmelser som følge af cyklonen Roanu’s hærgen. Katastrofen kostede ifølge FN over 100 mennesker livet og berørte 300.000.

De store mængder nedbør, som cyklonen forsagede, resulterede i urent drikkevand og en risiko for vandbårne sygdomme. Derfor sendte Beredskabsstyrelsen fire specialister og fire vandrensningsanlæg til landet, efter at Danmark via EU modtog en anmodning om støtte fra den Srilankanske regering.

De medbragte vandrensningsanlæg, som havde en kapacitet til at levere mellem 70.000 til 80.000 liter rent vand per dag. Det rene drikkevand blev udleverede til befolkningen i nyindkøbte dunke.
Sidst opdateret 17-10-2018 - kl. 12:21

Kontakt

Internationalt Beredskab
ibr@brs.dk