Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

TAST- og ICT-modul 

Når der udsendes eksperter til en katastrofe, har de behov for støtte til både kommunikation og indkvartering. Derfor har Beredskabsstyrelsen udviklet modulerne TAST (TAST –Technical Assistance and Support Team) og ICT (Information and Communication technology) i samarbejde med FN.

ICT-modulet består bl.a. af computere, satellittelefoner og andre typer af kommunikationsmidler. Sammen med udstyret udsendes der ofte en til tre ICT-specialister, som skal støtte katastrofeeksperterne. Dette modul udsendes i forbindelse med FN-missioner, især til hjælp ved UNDAC-missioner.

TAST-modulet er udviklet til støtte for EU-ekspertmissioner. Dette modul består ud over ICT-modulet af indkvarteringsfaciliteter som f.eks. telte og generatorer. Til modulet er der tilknyttet fem TAST-specialister, der skal assistere EU-eksperterne med teknisk støtte.

Fælles for begge moduler er, at de kan transporteres som almindelig bagage ved ruteflyvninger.

TAST-hold i Chile 2010
TAST-hold i Chile 2010 i forbindelse med jordskælv.

Logistisk støtte efter jordskælv og orkaner
Beredskabsstyrelsens TAST- og ICT-moduler bliver ofte brugt til at oprette koordinationscentre, hvor internationale organisationer kan koordinere nødhjælpen efter en katastrofe.

Da orkanen Matthews 4. oktober 2016 ramte Haiti, og efterlod 1,5 mio. mennesker i akut nød, oprettede Beredskabsstyrelsens eksperter i samarbejde bl.a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige et koordinationscenter, hvorfra katastrofehjælpen fra verdenssamfundet blev distribueret.

Da Nepal i 2015 blev ramt af to kraftige jordskæv, fik Beredskabsstyrelsen også til opgave at lede etableringen og driften af tre kommunikationscentre for FN’s nødhjælpskoordinator. Kommunikationscentrene udgjorde kernen i koordinationen af den samlede nødhjælpsindsats i Nepal.

De to jordskælv kostede mere end 8.000 mennesker livet og sårede omkring 16.000 mennesker. Over otte millioner mennesker havde ifølge FN brug for humanitær hjælp i Nepal. Beredskabsstyrelsen havde fået opgaven igennem IHP-samarbejdet.

Sidst opdateret 18-10-2018 - kl. 15:17