Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Internationalt 
 

Hospital og medicinsk støttemodul 

I kølvandet på naturkatastrofer vil der ofte være et stort behov for at behandle personer, der enten har pådraget sig skader som en direkte følge af hændelsen, eller som bliver ramt af følgesygdomme.

Behovet kan være særlig stort, hvis infrastrukturen i det ramte område er blevet ødelagt.

Beredskabsstyrelsen råder over et mobilhospital, der er et modul, som kan tilpasses den aktuelle katastrofe. Udgangspunktet er et basishospital med operations- og undersøgelsesfaciliteter, hvor der kan foretages alt fra ortopædiske operationer ved f.eks. knoglebrud til simple ambulante operationer og undersøgelser.

Pakistan 2010
Mobilhospital i Pakistan 2010

Mobile klinikker i Pakistan 2010-11
Hvis der er behov for det, kan basishospitalet udbygges med et antal satellithospitaler, der kan sættes op i nærområdet og fungere som simple medicinske hospitaler, hvor patienterne ikke bliver indlagt men behandlet for så at tage hjem igen. Hvis der er behov for indlæggelse, bliver patienterne overflyttet til basishospitalet. Denne model brugte Beredskabsstyrelsen ved udsendelsen af et hospital under oversvømmelserne i Pakistan i 2010.

Basishospitalet har indlæggelsesfaciliteter, så op til 100 patienter kan indlægges og forplejes ad gangen. Uanset hvilken konstellation hospitalet har, er det baseret på en kernestab af danske læger og sygeplejersker. Hertil ansættes der lokalt sundhedspersonale i fornødent omfang.
Sidst opdateret 15-10-2018 - kl. 14:09

Links

Kontakt

Internationalt Beredskab
ibr@brs.dk