Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Bestilling af satellitfotos  
 

Bestilling af satellitfotos via Copernicus GMES (GIO-EMS) service 

Beredskabsstyrelsen kan med kort varsel bestille højtopløselige satellitfotos fra områder i hele verden til brug for beredskabsaktører i Danmark i blandt andet krise- og katastrofesituationer.


Det sker som led i et EU-projekt, Copernicus GMES (Global Monitoring for Enviroment and Security). EU-projektet har haft særlig fokus på oversvømmelser og andre katastrofer, og gennem projektet stiller EU en portal til rådighed, hvorigennem autoriserede brugere kan tilvejebringe satellitfotos. Læs mere om Copernicus Emergency Management Service ved at følge linket i højre kolonne.


I Danmark kan satellitfotos f.eks. bruges i forbindelse med massive oversvømmelser blandt andet efter skybrud, olieforureninger på havet eller til støtte i forbindelse med det arktiske beredskab. Satellitfotos kan f.eks. vise, hvilke veje og bygninger i et område, der er oversvømmede og kan give overblik over omfanget af en skovbrand eller sammenstyrtede bygninger efter et jordskælv.


Satellitfotos tænkes også brugt i forbindelse med beredskabsplanlægning og forebyggelse. I disse situationer kan satellitfotos tilvejebringes inden for 7 – 8 uger.


Bestilling via beredskabscentrene

Bestilling af satellitfotos sker ved henvendelse til et af Beredskabsstyrelsens beredskabscentre, der udfylder og fremsender en bestillingsformular efter en vurdering af opgavens relevans, omfang og eventuelt hastende karakter. find kontaktinformation til beredskabscentrene ved at følge linket i højre kolonne.

Sidst opdateret 06-05-2020 - kl. 14:40