Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Droner 

Beredskabsstyrelsen har 3 droneberedskaber. Ved Beredskabsstyrelsen Midtjylland i Herning og ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved rykker beredskabet ud på 5 minutter, mens beredskabet ved Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i Hedehusene rykker ud på 60 minutter.  

Droneberedskabet i Herning og Næstved råder over helikopterdroner, mens droneberedskabet i Hedehusene råder over en fastvinge drone.

Den fastvingede drone kan tage farvebilleder, der kan positioneres via Google Maps, og sammensætte farvebillederne til et ortofoto - et kort over skadestedet. På denne måde er det muligt at sammenholde billedet af skadestedet før, under og evt. efter hændelsen.

Helikopterdronen kan sende live video via en streamserver til skærm/storskærm på skadestedet eller et andet sted f.eks. KST/KSN. Dronen er udstyret med et almindeligt og med termisk kamera. Dronen anvendes bl.a. til inspektion og rekognoscering på et skadested, herunder eftersøgning af personer eller afdækning af ildlommer m.v. 

Beredskaberne i Herning og Næstved rykker ud med dronebil, hvor billeder fra dronen kan ses på storskærm.

Folder om Beredskabsstyrelsens droneberedskab kan hentes her.
  
Sidst opdateret 25-03-2019 - kl. 14:29
Ebee
Fastvinge drone


HelikopterdroneDroneberedskab med dronevogn og helikopterdroneOpsendelse af fastvinge drone

Fredericia

Kort over skadested udarbejdet af drone
 
FVST
Billede fra øvelse med Fødevarestyrelsen
Antal

Beredskabsstyrelsen Nordjylland:     0
     
Beredskabsstyrelsen Midtjylland:    1
     
Beredskabsstyrelsen Sydjylland:    0
     
Beredskabsstyrelsen 
Sjælland: 
   1 
     
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden:
   1
     
Beredskabsstyrelsen Bornholm:    0
     

Kontakt

Nationalt beredskab:
NBR@brs.dk