Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Ressourcekatalog 
 

Eftersøgnings- og redningsopgaver i vand 

Beredskabsstyrelsen råder over en kapacitet af redningsspecialister, der i tørdragt og svømmeudstyr kan anvendes til eftersøgnings- og redningsopgaver i vådt miljø, herunder opgaveløsning i vandoverfladen i fx søer, vandløb og kystnære områder.

Redningsspecialisterne er uddannet til i makkerpar, systematisk at kunne afsøge vandfyldte områder for personer eller genstande, og vil i skiftehold kunne arbejde med en kontinuerlig eftersøgning løbende over flere døgn. Fundne objekter vil kunne optages fra lavere dybder.


Redningsspecialister er udstyret og uddannet til at kunne:

  • bjærge fx køretøjer eller andet materiel.
  • samarbejde med øvrige aktører, som har specialer i vådt miljø, herunder dykkere, SAR enheder og maritime enheder.
  • indsættes direkte fra vandkanten eller via Beredskabsstyrelsens både, som kan operere på lavt vand.
  • yde førstehjælp ved maritime ulykker, og medbringer certificerede livreddere ved assistancekald.
Sidst opdateret 09-12-2018 - kl. 21:33
       
Overfladedykkere
Overfladedykkerne gør klar

Eftersøgning
Eftersøgning i vandoverfladen 

Bjærgning af bil
Bjærgning af bil

Eftersøgning
Eftersøgning- og redningsopgave i vand


 

Antal

Beredskabsstyrelsen Nordjylland:     1
     
Beredskabsstyrelsen Midtjylland:    1
     
Beredskabsstyrelsen Sydjylland:    1
     
Beredskabsstyrelsen 
Sjælland: 
   1
     
Beredskabsstyrelsen
Hovedstaden:
   0
     
Beredskabsstyrelsen Bornholm:    1
     

Kontakt

Nationalt Beredskab:
NBR@brs.dk